93 – Duha Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“93 – Duha Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Kasem ederim duhaya (Güneş’in dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere),

2-) Sükûnet vaktinde geceye ki,

3-) Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı!

4-) Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır.

5-) Elbette Rabbin sana verecek de razı olacaksın!

6-) Seni bir yetim (babasız ve anasız) bularak barındırmadı mı?

7-) Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi?

😎 Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr – “yok”lukta) bulup da zenginliğe (“gına”ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?

9-) O hâlde, yetime hor bakma!

10-) İsteyeni, soru soranı sakın azarlama!

11-) Rabbinin nimetini, dillendir!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>