Ben “Muhammedi”yim – I am “Muhammadan” – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“Ben “Muhammedi”yim – I am “Muhammadan” – Ahmed Hulusi”

“Je suis Muhammadien ! – Ahmed Hulusi”

00:30 “Muhammed”, “Allah kuludur”. Allah kulunun özellikleri nelerdir?

01:05 Biz Alevî’yi de severiz, Sünnî’yi de severiz, Türk’ü de severiz, Kürt’ü de severiz, Arab’ı da severiz. Biz Allâh’ın tüm kullarını severiz!

02:15 “Muhammedî olmak”, insanlar arasında fark gözetmemek demektir; insanları sevmek demektir; insanları hoşgörmek demektir… Çünkü “Muhammedî olmak” demek, insanların kalbinde, özünde, şuurunda “Allâh”ı görmek demektir!

03:00 Kabe’nin çevresinde halka olan insanların ortasından “Kabe’nin duvarlarını” kaldırdığınızda insanların secdesi birbirlerinin hakikatinedir!

05:00 İnsanlar ellerinde olmayan şeylerden dolayı suçlanamazlar.

06:20 İslâm’ı anlamak istiyorsanız, bir Mevlâna’ya bakın… Bir Yunus Emre’ye bakın… Bir Hacı Bektaşî Velî’ye bakın… Bir Ahmed Yesevî’ye bakın…

07:00 İşte “Ben Muhammedîyim” diyorum! Ki bunun mânâsı; “Ben insanların tarikatları, mezhepleri, inançları ne olursa olsun onlara rahmetle yönelme durumunda olanlardanım” demek istiyorum…

10:35 Biz, İbrahim’in neslindeniz! Biz, Muhammed Mustafa’nın neslindeniz! Biz “Muhammedîyiz!”…

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>