Deepak Chopra ile Tavşan Deliği – Ölüm ve Yeniden Doğum

6 – Death and Rebirth THE RABBIT HOLE with Deepak Chopra

Çeviren: Esin Tezer
Altyazı: Erkan Ağır
www.okyanusum.com

Deepak Chopra’yla Tavşan Deliği

Çeviren: Esin Tezer
Altyazı: Erkan Ağır
www.okyanusum.com

Ölüm ve Yeniden Doğuş
Ölüm, yaşama olanak sağlar.
Ölüm, yaşamın zıttı değildir.
O, doğumun zıttıdır.
Ve yaşam, tüm yaradılışa olanak sağlayan ölümsüz dansı birlikte oluşturan doğum ve ölümün sürekliliğidir.
Şu anda siz izlerken, ekranınızdaki fotonlar ve elektronlar yanıp sönüyorlar.
Ekranda bir imaj görebilseniz bile ve bu imajların bazıları ekranın bir
köşesinden diğer köşesine hareket ediyor gözükseler de, gerçek hareket yoktur.
Aslına bakılırsa, fotonlar ve elektronlar doğmuşlardır
ve asıl itibarıyla, ışık hızıyla ölmektedirler.
Dünyaya baktığımızda algısal süreklilik deneyimlesek bile,
öyle bir şey yoktur.
Kozmos ve içindeki her şey, başlar ve biter.
Bunun gibi, vücudunuzdaki hücreler de, farklı zaman ölçeklerinde ölürler.
Cilt hücreleri ayda bir ölür.
Mide hücreleri her beş günde bir ölür.
Karaciğer kendini her altı haftada bir yeniler.
O hücrelerin içindeki genetik maddeyi yapan
kozmolojik zamanın 13,8 milyar yılının hafızasını muhafaza eden DNA;
birkaç hafta öncekinin aynısı değildir.
DNA’nızı oluşturan hammadde olan karbon, hidrojen ve oksijen bile,
göçmen kuşlar gibi her altı haftada bir değişir.
Fakat bu organlar ve vücudunuzun fiziksel özellikleri,
devam eden döngülerle kendilerini tazelemelerine karşın,
iki hafta önceki mide hücreleriniz ölü ve gitmiş olsa da,
yeni olanlarda yiyeceğin nasıl hazmedildiğinin hafızası vardır.
Geride gizlenen bir hafıza, vücudunuzda meydana gelen her
şeyin bu reenkarnasyonunu yürüten bir hayalet vardır.
Her birimizin içinde gizlenen bu ifade edilmesi güç ÖZ nedir?
Bebek yok oldukça ve yürümeye başlayan çocuk doğdukça, sürekli kalan nedir?
Veya çocuğun büyüme çağı sona erdikçe,
ve zamanla yetişkin ortaya çıktıkça, sürekli kalan nedir?
Bu özellik, bilgelik geleneklerinin RUH diye adlandırdığıdır.
O; sonsuzdur, ölçülemeyecek kadar büyüktür ve ölmez.
O; süresizdir, zamansızdır ve boyutsuzdur.
O; yerel macera yaşayan, insan bilincinin sınırlarını zorlayan yerel olmayan varlıktır.
Hareketsiz beden ve durgun evren kuruntusal fikrine
dayanan kişisel ölüm korkunuzu yenmek isterseniz,
o zaman kimliğinizi, neyin başlayıp bittiğiyle değil,
fakat asla sona ermeyen ruhunuzla tespit edin.
Geçmişi her gün ve her an sona erdirin, çünkü geçmiş mevcut değildir.
Sizden evvel ortaya çıktığı için, her ân bilinmeyen ve tahmin edilemeyene adım atın.
Ölümü, yeni oluşuma sebebiyet veren ‘süreksizlik’ olarak anlayın.
Ölümü, kendinizi yeniden yaratmak için fırsat olarak anlayın.
Sizin ne zihin ne de beden olduğunuzu, fakat uzay ve zaman aracılığıyla
kozmik maceraya götürülen hafıza ve isteğin karmik döngüsü olduğunuzu anlayın.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>