Din Niye Gelmiştir? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Din, insana hakikati olan Allah’ı, varlığını meydana getiren Allah’ın kuvvelerini hissedip yaşaması için gelmiştir.
– İnsan adıyla işaret edilen varlık, Allah’ın esmasından ibarettir.
– Siz, Allah’ın varlığını kendi varlığınızda hissedip, varlığınızın yokluğunu anlamak için bu dünyada varsınız!
– Varlıkta her an dilediğini yapan ve yaratan Allah’ı anlayıp, kavrayanda seyreden KENDİ olur.

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>