DNA Kendini Nasıl Kopyalıyor – How DNA Copies Itself

Enzimlerin dahi “can”lı ve “bilgi” li olduğunu hayretle fark ettik!… Her hücredeki binlerce enzimin her birinin özel görevi olduğunu şaşkınlıkla izlemeye başladık… Örneğin, DNA`yı kesen enzimler var. Bunlar DNA`daki belli dizilimleri tanıyor, oraya bağlanıyor ve bir makas gibi DNA sarmalını o noktadan ikiye ayırıyorlar… DNA`daki “bilgi”, proteinde bir “action”a dönüşmüş oluyor… İşte böylece, DNA`daki “bilgi” enzimde “can” olarak ortaya nasıl çıkıyorsa; enzimlerden oluşan vücutta da, daha farklı bir düzeyde “Can” ortaya çıkıyor!… “Bilgi-can”ı izliyoruz derin düşüncelere dalarak!.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/salavat.htm

Category: Okyanusum
Tags:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>