İman Et! – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Beşer, ‘ben’siz doğar. Beyin, ‘ben’i yaratır!

– Allâh’a kurbun yolu, ‘sen’den başlayıp Allâh’a giden bir şekilde değildir. Evvela varlığının var olmadığını, varlıkta sadece Allâh’ın var olduğunu anlamak gerekir.

– Senden Allâh’a ulaşan yol, senin dışından öteye, ötene değil; senin özüne, hakikatine dönük bir yoldur.

– İman, hakikatinin ve varlığın hakikatinin Allâh olduğuna, algıladığın her şeyin Allâh’ın farklı özelliklerinin açığa çıkışı olduğuna imandır.

– “Hâlbuki sizi de yaptıklarınızı da Allâh yaratmıştır!” (37.Sâffât: 96)

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>