İnsan Evrimle Mi Oluştu? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Yeryüzünde yaşayan insansılar vardı. Bu insansılar evrimle oluşmuş varlıklardır.
– İnsan, “ceale” kelimesinin ifade ettiği mânâda insansıda, insan bedeninde açığa çıkarılmış bir şuur diyebileceğimiz şeydir.
– İnsan sûreti Allâh’ın esma özelliklerini tamamen zahire yansıtabilecek kapasitede olduğunda Ruh nefh edilmiş, insan meydana gelmiştir.
– Cennet, ilâhî isimlerin mânâlarını açığa çıkartarak Allâh’ın İlim, İrade, Kudret sıfatlarıyla sonsuz yaratışına vesile olanlar demektir.
– Fiziksel mânâda cehennem, Güneş’in gelip Dünya’yı kuşatmasından sonra insansı ruhlarının Güneş’in manyetik alanı içinde kalmasıdır.
– Ana konumuz, varlığın insan ve insansı olarak 2 tür yaratıldığıdır. İnsan türü cennet için, insansı türü cehennem için halkedilmiştir.
– Andolsun ki cin ve insten çoğunu cehennem yaşamı için yaratıp, çoğalttık! Ki onların kalpleri (şuurları) var, (hakikati) kavrayamazlar; gözleri var bunların, onlarla baktıklarını değerlendiremezler; kulakları var, onlarla duyduklarını kavrayamazlar!.. İşte bunlar en’am (evcil hayvanlar) gibidirler; belki daha da şaşkın! Onlar gâfillerin ta kendileridir! (7.A’raf: 179)

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>