Mustafa Ceceli Sordu, Ahmed Hulusi Yanıtladı #12 – Ruh Konusu – Spirit, Angel and Jinn

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 – RUH KONUSU”
Q&A SESSION #12 WITH MUSTAFA CECELI & AHMED HULUSI – Spirit, Angel and Jinn ”

00:35 Biz bu ruh konusunu nasıl anlayacağız, nasıl değerlendireceğiz?

01:04 “Sana ruhtan sual ederler” diye, şimdi hadis bilmeyenler bu ayetin nerden, neden, nasıl nazil olduğunu bilmeyenler ruhtan konuşulmaz diyorlar.

02:32 “Size az bir ilim verildi” hitabı Yahudileredir. Yahudilerde ruh ilmi yoktur.

03:35 Bir şeyin ruhu onun varoluş, oluşum manasıdır yani oradaki esma özelliğidir.

04:18 Kendini Allah’ı tanımaya vermiş, kendini Allah’a adamış, Allah’ta varlığını yok etmiş kişilerin hepsi ruh konusunun ne olduğunu bilir.

05:31 Bir kısım varlıklar yok olur, dönüşür devam eder, insansa yok olmaz ölümsüz olarak yaşamı devam eder.

05:43 Ruh kelimesi her halukarda İslam tasavvuf ehli, hakikat ehli tarafından bilinen bir olaydır.

06:08 Melekler nurdur, melekler görünmez, cin denen varlıklar görünür.

07:04 Varlığı veya tasavvuf tabiriyle efal alemini, fiiler alemini meydana getiren şeyin orijini melektir.

08:26 Bilgi kuvvesi olan yapı sana o anda hangi bilgiyle geliyorsa, o gelen bilgiyi beynin kendisindeki veri tabanına göre bir surete sokar.

09:00 Melek dediğin yapı nurdur, varlığın orijininden kaynaklanan, kuantum boyuttan gelen bir bilgi, datadır.
—————————————————————————————
Spirit, Angel and Jinn

01:39 Three Jewish scholars are sent to verify the authenticity of the Rasul of Allah. They ask him three questions, one concerning the spirit.

02:39 The Jews have not been given knowledge or information pertaining to the spirit. An individual who does not posess knowledge of the spirit, who is not in touch with his own spirit, cannot become a saint.

03:29 It is the qualities of the inherent Names! “I blew from my Spirit” actually refers to the fact that the individual existence is composed from His names.

04:39 The spirit has yet another meaning; the existence beyond the body. The existence that remains after the death of the body.

06:06 Angels are the light of the knowledge of Allah (Nur). They cannot be seen. The Jinn, on the other hand can be seen.

07:36 The angels Gabriel, Michael, Azrael (angel of death), and Raphael, there existence is compositions of the meaning of the Names. What is referred to and Gabriel is a force (or power) of knowledge, an exteremly vast composition of meanings. It has no form – it is pure knowledge (Nur).

08:24 That angelic entity which in its origin is formless will take form based on the information that manifests it in your brain. Your brain will form it from its own database.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>