Öz’ünüzü Geri Kazanan Siz Olun (You Be the One that Wins Your Self Back)

Rishikesh’deki Satsang sonrası Sri Mooji’nin mesajı.
Şu an’da ve daha öncesinde, zihin güçlü karşı ataklarla, güçlü şüphelerle, güçlü baskılarla gelecektir. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Eğer bir kaç günlüğüne bir inzivada veya yoğun içe bakışta bulunduysanız, Allah’ın lûtfunu, Hak-ikât’in lûtfunu almışsınızdır. Bu, içinizde birşeyler uyandırmıştır ve sizi varlığınızın kalbine çağırmaktadır. Bu içsel çağrının kudretinden ötürü, zihnin ve psişenin içinde işlev görmekte olan bazı güçler, buna karşı saldıracaklardır.
Peki bu güçleri nasıl alt edebilirsiniz? Onlara karşı savaşarak değil, hakikatin kalbinde kalarak. Size kalmanız işaret edilen yer burasıdır. Ben sizin ellerinize kılıçlar, tabancalar, mermiler ve palalar vermedim. Basitçe şunu söyledim, ‘Allah ile kalın, Hakikatte kalın, sadece tanık olarak kalın. ‘
Herşeye kâdir olan güce teslim olunca, her şeye hâkim olana, ölümsüz olana, sonsuz olana, sonu olmayana, hakîkî olana, aşk ile dolu olana, bütün, eksiksiz olana, kendi bütünlüğünüze teslim oluyorsunuz. O hâlde sakın burada düşmeyin! Özünüzü geri kazanan siz olun.

Müzik: ‘Allahu Akbar’ seslendirenler, Brahmi, Amrita, Karuna ve Zsolti

Category: Mooji
Tags:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>