88 – Ğâşiye Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“88 – Ğâşiye Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Hel etake hadiysülğaşiyeh;
Sana Gaşiye’nin (bütün insanları örtüp bürüyen o büyük tecelli – kıyamet) haberi geldi mi?

2-) Vucûhun yevmeizin haşi’ah;
O gün yüzler (vardır) zilletle yere bakar!

3-) ‘Amiletün nasıbetün;
(Örf – âdet olarak) çalışmış (ibadet etmiş) boşa yorulmuş!

4-) Taslâ naren hamiyeten;
Kızgın bir ateşe maruz kalır (o yüzler)!

5-) Tüska min ‘aynin aniyeh;
Kızgın bir kaynaktan içirilirler!

6-) Leyse lehüm ta’amün illâ min dariy’ın;
Onlar için Dari’ (zehirli – yırtıcı bir diken?)den başka yiyecek yoktur.

7-) Lâ yüsminu ve lâ yuğniy min cu’ın;
Ne besler ne de açlıktan kurtarır.

😎 Vucûhun yevmeizin na’ımetün;
O süreçte nimetin eseri görülen nice yüzler de (vardır).

9-) Lisa’yiha radıyetün;
(Hakkıyla yaptığı) çalışmalarının getirisinden razıdır!

10-) Fiy cennetin ‘aliyeh;
Âli bir cennettedir!

11-) Lâ tesme’u fiyha lağıyeh;
Orada boş laf işitmez.

12-) Fiyha ‘aynün cariyetün;
Orada (daim) akan bir kaynak (ilim ve kudret) vardır.

13-) Fiyha sürurun merfû’atün;
Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.

14-) Ve ekvabün mevdû’atün;
(Yerlerine) konulmuş testiler,

15-) Ve nemariku masfûfetün;
(Arkalarına) sıra sıra dizilmiş yastıklar,

16-) Ve zerabiyyü mebsûseh;
(Altlarına) yayılmış yaygılar (vardır).

17-) Efela yenzurune ilel’İbilli keyfe hulikat;
Bakmıyorlar mı el İbil’e (yağmur yüklü bulutlara) nasıl yaratılmış?

18-) Ve ilesSemâi keyfe rufi’at;
(Bakmıyorlar mı) semâya, nasıl ref’olunmuş (nasıl uzay oluşmuş)!

19-) Ve ilelcibali keyfe nusıbet;
(Bakmıyorlar mı) dağlara, nasıl yerleştirilmiş!

20-) Ve ilel’Ardı keyfe sutihat;
(Bakmıyorlar mı) arza, nasıl döşenmiş!

21-) Fezekkir innema ente müzekkir;
HATIRLAT; çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın (hakikatlerini hatırlatmak için irsâl oldun)!

22-) Leste ‘aleyhim Bimusaytır;
Onlar üzerine musallat olan zorba değilsin!

23-) İlla men tevellâ ve kefere;
Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse (hakikati inkâr – reddederse),

24-) Feyu’azzibühullahul’azâbel’ekber;
Allâh onu, en büyük azap ile azaplandırır!

25-) İnne ileyNA iyabehüm;
Muhakkak ki bizedir onların dönüşleri.

26-) Sümme inne ‘aleyNA hısabehüm;
Sonra muhakkak ki bize aittir yaptıklarının sonucunu yaşatmak!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>