03. Kuran’ı OKUmak – Spirit of the Quran – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“03. Kuran’ı OKUmak – Spirit of the Quran – L’esprit du Coran – Ahmed Hulusi”

02:45 Dünya genelinde yaşayan sayısız topluma 1400 küsür sene öncesinin anlayışına göre şekillenmiş kurallar ile nasıl hitap edilebilinir?… Kur’an, insanları 1400 sene öncesine döndürerek mi cennete sokacak?…

03:00 Risalet ve Nübüvvet arasındaki fark nedir?

05:10 Şimdi burada Kuran-ı Kerim’in ruhunu fark edip, anlamaya çalışalım… Kur’an, insanı asırlar öncesi ilkel yaşama döndürme ve insanları geriye dönük yaşama sabitleyip, kilitlemeye dönük olarak mı bize tebliğ edilmiş bir kitaptır, yoksa insanları geleceğe hazırlamaya, insanlara tekamül, gelişme yolları göstermeye, en mükemmele yönlenmeye mi teşvik etmektedir?…

07:05 Kur’an, Ruhu itibariyla eskide kalmayı önlemek, geriye dönüşü durdurtmak, haksızlıkları ortadan kaldırmak, insanları sürekli ileriye dönük değerlendirme yapmaya teşvik amacıyla hükümler getirmiştir.

08:30 Kadına edindirilen haklar, nihai son hak, son sınır değil, toplumun erkeklerin ve kadınların tekamülü nispetinde geliştirilecek haklar manzumesinin temelidir.

10:00 Kur’an ruhu, geriye dönmeye taban sınır getirmiştir bu hükümlerle, fakat ileriye doğru uygulamaları asla sınırlamamıştır. İşte getirdiği ileriye dönük sınırlaması olmayan, hakları ile ihtiva ettiği bu ilerisi açık anlayış dolayısı ile artık Kuran’dan sonra yeni bir kitap gelmesine gerek kalmamış, ve Hz. Muhammed a.s. hatemin Nebi, son Nebi olmuştur.

12:30 Kuran’ı OKUmak nasıl olur? Kuran’ı OKUmak Kuran’ın RUHunu algılamakla mümkündür. Kuran’ın Ruhunu algılamak ne demektir?… Kuran’ı Kerim insanlara hangi amaçla nazil olmuştur?

16:00 İnsanlar bir yasa yapmaya gerek duyduklarında, o yasayı çıkarmaya duydukları gerekçe o `yasanın ruhu`dur ve hakim de yasanın `çıkarılma gerekçesine` göre olayı değerlendirmektedir `lafzına` göre değil !

18:00 İnsan haklarına tecavüzü engelleme dışında hiç bir konuda zorlayıcı olmayan İslam dini, Rasul’üne dahi “sen onlar üzerinde zorlayıcı değilsin” ayetine rağmen, zorlayıcı ve baskılayıcı bir din anlayışı diye itham etmek, tanımlamak ve yaymak çok büyük bir haksızlıktır ve Kuran ruhunu hiç algılamamış olmanın açık bir ifade şeklidir.

19:10 Gafillerin veya cahilerin Kuran’ın ruhunu okuyamamaktan dolayı edinmiş oldukları yanlış kanaatler İslam dini’ni bağlamaz.
—————————————————————————————————–
Spirit of the Quran

01:48 If Hazrat Muhammad had not been born in this area but in the North pole, the book that was informed during his prophethood would have been shaped according to Eskimo peopleís problems and questions which would have stemed from their social conditions, customs and traditions.

04:08 In my previous explanations, I have mentioned that in some parts of the Quran, some information originated by spiritual wisdom, called Nubuvvah, and some parts by the spiritual wisdom Risalah.

06:19 If we consider the statements of Nubuvvah which nurture the society, they are all aimed at verifying the woman rights, whom were not considered as human beings and were treated as commercial sex materials in those early periods.

08:54 In my point of view, it is a sign that women with respect to their advancement, will have equal rights with men. At least it has provided women a voice to their idea when they previously had no right to voice any idea and have been given the right of testimony with another woman, when no right for testimony was given before.

10:30 The Quran explains the system in terms of the conditions of afterlife and knowing the name referred to as Allah through Risalah on the other hand the Quran has improved and developed human rights as much as possible within the existing conditions of those days and has also set them as the bottom limit and has not prohibited the enhancement of them in the process of time through Nubuvvah.

12:54 What kind of life has the Quran revealed for mankind? What kind of qualities has the Quran revealed to inform people?

16:26 However, if a judge enforces a law not in accordance with the spirit of that law but in accordance with a shallow consideration, it is most likely to be a misjudgement.

18:50 After this point, according to the spirit of Islam and the spirit of the Quran, neither a person nor a society has the right to compel people to apply all these because everybody with their own logic and mind will evaluate these advises and apply whichever they like with their own freewill and will be faced with the consequences of their deeds.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>