21. Oruç ve Zekat – Fasting and Zakat – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“21. Oruç ve Zekat – Fasting and Zakat – Ahmed Hulusi”

00:50 “Siz içinizden geçirsenizde açığa çıkarsanızda kafanızdakini bundan hesaba çekileceksiniz” diyor Bakara Sure’sinin 284.ayetinde.

03:10 Her insan öyle bir şekilde programlanmıştır ki, bu programın dışına çıkamaz bundan kaçamaz. Yani el Hasib ismi hükmünü icra edecek o mânâ, beynimizde her yaptığımızın sonucunu yaşamamız şeklinde sonucunu oluşturacaktır.

05:00 Oruç nedir ve kaç türlü oruç vardır?

05:45 İnsan vücuduna iki tür enerji gelir. Birinci tür, yiyip içtiklerimiz. Dünyanın ağırlıklı elektrik potansiyali negatiftir. Gıdalarla vücuda giren, yenilen içilen nesneler çoğunlukla hakim olunan enerji negatiftir.

06:23 Bizim tespitlerimize göre; beynin ruha yüklediği pozitif ağırlıklı enerjiyi mümkün olduğunca arttırabilme, ruhtaki negatif yüklü Dünya’nın yapısı türünden olan enerjiyi de asgariye indirmek amacıyla, asgari limit olan senede bir aylık oruç zorunlu kılınmıştır.

08:00 Orucun başlama zamanı şu dakika şu saniye denmesi neden şekilcilik ve derinliksiz bir uygulamadır?

09:00 Oruç niçin güneş batımından ertesi gün güneş doğumuna kadar olan süre içinde konmamış?

10:00 Oruçlu birinin yaptığı zikir ve çalışmalarla yani beyin çalışmalarıyla, oruçsuz birinin yaptığı çalışma arasında muazzam fark vardır!

11:20 Oruçlu iken özellikle dikkat edilecek bir husus vardır. Bunun en başında, Allah için oruç tutmayı idrak ederek, gıybeti, dedikoduyu, insanları kandırmayı, insanları kandırarak menfaat temin etmeyi kesmektir.

12:00 Kuran’da gıybet etmek, dedikodu yapmak, ölmüş kardeşinin çiğ etini yemek diye tarif edilmiştir.

13:00 Havasın, Ebrarın yani Allah’a erme niyetiyle oruç çalısmasının uygulama ve derinliği nedir?

15:00 Hassül Havas’ın orucunua gelince…

16:00 Kuran’da “Namaz ile Zekat” ifadeleri neden beraber geçer? Bunlar arasındaki bağıntı nedir?

19:50 Allah ahlakı ile ahlaklanıp karşılıksız verebilmektir, zekat. Tasarrufunda olanı karşılıksız vermektir. Zekat, madde yönünden verilirse kişinin maddesi artar. İlim yönünde verilirse ilmi artar.
————————————————————————————————–
Fasting and Zakat

01:44 The statement ‘yuhassibkum Bihillah’, the meaning of Hu’s name of Hasib which will come out of us automatically as it exists in our being, in our composition of asma(names), that the result of our deed will automatically happen, and there will hardly be any opportunity of not experiencing the results of what we think and put into action.

04:20 Now, we, living in such a system, are advised to fast. Throughout the month known as Ramadan, with the condition of being healthy, every Muslim is obliged to fast. In other words, every Muslim is subject to this advice.

06:42 The time to start fasting is when the night turns into dawn. Until this time, you can eat your ‘pre-fasting meal’ which is called sahur. This is because there wasn’t a clock during the era of Rasullalah. Even later, for quite a long time, it wasn’t invented.

08:57 Why don’t we fast from dusk till the next day’s dawn? You eat three times a day and your brain consumes it’s energy in order to make use of these meals. This refers to the process of keeping the brain’s energy to itself by reducing the energy used for digestion and making the brain stronger against the Sun’s radiation.

10:35 In short, without any comparison, there are great benefits from fasting for people.The hardest period of fasting is the first two days. As the body is programmed on a continuous diet, at exact periods, and especially because of the low glucose proportion, at the first day there may usually be a headache.

12:55 Fasting is giving up seeing an existence other than Allah, seeing no other authority than Allah, by means of comprehending Haqq the absolute authority on existence.

15:52 After explaining fasting, let us now focus on the subject of zakat in short. What is zakat? As stated in many places in the Quran, the phrase ‘Ve ekiymusSalate ve atuzZekate’ (aqiimus salaat wa atuuz zakat) (they fulfill their salat and pay alms) points out the importance of zakat.

18:23 The universes and our ‘universe’ (kainat) as one of the ‘universes’ were created from within Allah’s quality of ‘rahmat.’

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>