08. Sünnet ne değildir? – Misconceptions On The Islamic Way Of Life (Sunnah) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“08. Sünnet ne değildir? – Misconceptions On The Islamic Way Of Life (Sunnah) – Ahmed Hulusi”

“Idées fausses sur le mode de vie en Islam (Sunna) – Ahmed Hulusi”

00:15 “Sünnet”, sakal–bıyık, elbise–sarık, kılık–kıyafet midir? ALLÂH Rasûlü’nün sünneti ne olabilir acaba? ALLÂH sünneti, “Sünnetullâh” nedir?

02:15 Sünnet’e, Din’e hizmet adı altında; Din’i “saltanat”a dönüştürüp bugünlere kadar insanlara hükmetmek için DİN’i kullananları iyi fark edin!

03:50 ALLÂH Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm), bilindiği üzere putperest Kureyş Kabilesi içinde dünyaya gelmişti… Dedesi, amcaları, akrabaları, kabilenin inancı üzere yaşıyorlardı…

05:00 İşte ne bu süreç içinde ne de sonrasında, NE SAKALINI DEĞİŞTİRDİ, NE DE KIYAFETİNİ! Gene kabilesindekiler gibi sarık sardı, gene onlar gibi giyindi, gene onlar gibi sakallı dolaştı! Çok renkli çubuklu elbisesini bile giymeye devam etti!..

06:40 Kıyafet konusu, DİN’in gereğini yaşamada önemi olmayan bir konu idi; ve bunun ebedî hayat gerçeği veya ismi “ALLÂH” olanın bilinmesiyle bir ilgisi yoktu!

07:30 Kişinin içinde yaşadığı toplumun örf, âdet, kıyafet gibi hususlardaki anlayışına karşı çıkması değil, tam tersine onlara uyması SÜNNET-İ RASÛL’dür! Çünkü DİN, insanlara kılık kıyafet devrimi için gelmemiştir!

09:15 “DİNDAR” kişi demek, ALLÂH sistem ve düzenini araştırıp sorgulayıp, anlayıp, gereğince yaşamayı kabullenmiş kişi demektir!
10:15 Rasûlullâh’ın sünnetine uymak, kendisine hibe edilen ilmi, insanlarla karşılıksız olarak paylaşmak demektir! İnsanları kılık kıyafet hikâyeleriyle avutmak değil!

12:10 Düşünce sisteminde çelişki ya da kopukluk olan kişi “DİN”i anlamamış, içinde yaşadığı sistem ve düzeni, mekanizmayı “OKU”yamamış taklitçidir! Oysa, “DİN” taklit kabul etmez! Fiilin taklidi aynı sonucu oluşturur; ama ANLAYIŞIN TAKLİDİ OLMAZ!

14:20 “Çok namaz kılan vardır yanına yorgunluktan başka şey kalmaz; çok oruç tutan vardır açlıktan başka kârı olmaz” şeklindeki Rasûlullâh uyarısını iyi düşünelim.
————————————————————————————————-
Misconceptions On The Islamic Way Of Life (Sunnah)

03:28 I mention this because I had thoroughly researched the lifestyle of that time, reading approximately 60 thousand authentic hadith as reference.

04:35 At 39, as the Rasul of Allah, he became aware of the universal reality. When three years later, his Nubuwwah was activated through revelations, he was able to teach the requirements of eternal life. During this time, he changed neither his beard, nor the way he dressed!

07:00 A person who is guided to the reality by Allah may still continue to comply with the customs and traditions of their community, without following them in matters concerning sunnatullah; they can continue to share knowledge regarding matters about which they have received guidance!

09:45 To follow the Sunnah of Allah’s Rasul is to share the knowledge he has been endowed with, without expecting anything in return! It is not to distract people with stories of clothing and attire!

12:09 One who has a discrepancy or a contradiction in their system of thought does not comprehend religion, fails to READ the mechanism and lives only as an imitator of the system in which they live. Religion does not accept imitation!

15:02 What is the true understanding of religion introduced with the creed “There is no God or godhood besides the One denoted by the name Allah (La ilaha illa Allah)”?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>