14. Bi-izni-hi – Bi-izni-Hi (with His permission) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“14. Bi-izni-hi – Bi-izni-Hi (with His permission) – Ahmed Hulusi”

00:30 Kelime-i Tevhid’i idrak ettikten sonra, bunun yaşamda uygulanmasının cenneti getireceğini fark edebilen kişiye, Allâh Rasûlü’nün en büyük hediyesi “B–ismi–Allâh–er–Rahmân–er–Rahıym” anlayışıdır!

02:40 Rasûlullâh kimlere şefaat eder veya etmektedir? Eğer bu dünyada şefaat ulaşmamışsa, sonrasında fayda eder mi? Veya, bizler bir diğerimize ne kadar yardımcı olabiliriz? Hangi şartlarla şefaatten yararlanmak mümkündür?

04:15 Bismillâh açıklamasında belirttiğim üzere Kur’ân-ı Kerîm’i sırlarına ermek için okumak istiyorsak, öncelikle “B” anahtarını kullanmak zorundayız. Bu sır anlaşılmaz ise, hep yukarıdaki bir tanrıdan, ötedeki ya da ötendeki bir tanrıdan söz edildiğini düşünürüz.

05:30 “B–izni–H” işareti, kişinin hakikati olan Esmâ terkibine (isimler bileşimine) işaret etmektedir.

09:25 Şefaat yani yardım, ancak kişinin fıtratı o işe elveriyorsa geçerli olabilir! Fıtratı meydana getiren Fâtır isminin özelliği dahi, kişinin Rabbi olan ve Rubûbiyet boyutunu oluşturan kendi yapısındaki Esmâ mertebesinde yer almaktadır!

12:35 İlmi ilâhîde “zerreler” yoktur “TEK bir yapı” söz konusudur. Bunun idrak edilmesi herkes için kolay olmayabilir. Evren tek bir canlı gibidir sanki tüm boyutsallıklarıyla; ya da evren içre evrenleriyle!!! “Ruh-u Â’zâm” da demişlerdir buna… Peki ya bu muazzam yapıda, “insan”ın varoluşunu, özelliklerini ve işlevini idrak edebilecek miyiz?..
—————————————————————————————————–
Bi-izni-Hi (with His permission)

01:40 The Basmalah isn’t something to be repeated, it is the articulation of an experience! Its due articulation thus belongs to people at this level; the intimates of reality.

03:13 One of the verses in the Ayat al-Qursi reveals the ways in which Allah’s administration becomes manifest and how much external factors or intercession can alter this administration…

04:16 As I stated earlier, if we want to decipher the secrets in the Quran we must use the key denoted by the letter ‘B’. If the secret of this letter is not ascertained we will always postulate a God somewhere beyond.

06:50 “O you who have believed; Aminu B’illahi…” That is, “O you who have believed, believe in Allah in accord with the meaning signified by the letter B…” (Quran 4:136)

08:45 It is not for a soul to believe unless the unique composition of Allah’s Names comprising his essence permits.”(Quran 10:100)

09:32 The quality of the name al-Fatir, which is the former of natural dispositions, takes place within the person’s own dimension of Names that comprise the person’s Rabb (dimension of Rububiyyah).

11:08 Since the part reflects the whole, every individual unit of existence contains the Rabb, i.e. the compositions of Names, which express themselves in degrees from the individual’s heaven (brain) to their body!

12:26 That is, in divine knowledge, there are no parts or division; there is only a SINGLE field. Most people may not find this easy to comprehend.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>