17. İlim İrade Kudret – Knowledge – Will – Power – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“17. İlim İrade Kudret – Knowledge – Will – Power – Ahmed Hulusi”

00:30 İlim, İrade ve kudret! “Aliym”, “Müriyd” ve “Kaadir”!.. Beynimizden açığa çıkan her şey, bu üçlünün sırasıyla özelliklerini kullanmasıyla açığa çıkıyor!

02:10 Her birimin beyninde, veya daha doğrusu birimsel hafızasında, o an’a kadarki tüm girdilerin senteziyle oluşmuş, bir nihai bilinci vardır. İnsanda da, görünmez canlılarda da, hayvanlarda da hep bu böyledir! Bu, onlardaki “İLİM” açığa çıkışıdır.

03:20 Bu üçlü sistem olarak anlattığım ilim – irade – kudret cereyanı beyinde aynı anda oluşur ve her an tekrar eder…

04:20 Aslında, “aklına gelen” açığa çıkmış demektir; dile veya ele getirmesen de ve bu geri dönüşle beyinde veritabanını yeniden etkileyerek başka bir gelişmeyi doğurur! Kesindir; değişmezdir bu sistem.

06:10 DUA veya BEDDUA da işte bu sistemle beyinden açığa çıkar… Veritabanı verileri sınırları içinde! Her birim kendindekini yaşar! Her birimin yaşadığı bir diğerinden farklıdır.

07:25 Sizin veritabanınızla sınırlı yargılarınıza GÖRE “doğru” veya GÖRE “haklı” bulduğunuz şey, acaba sistem açısından da aynı mıdır?..

08:20 Dua, yani yöneliş veya namaz (ki o da bir yönelimdir öze), ya dışarıdaki bir tanrıdan istektir, ki bu durumda dışarıda yönelinilen bir tanrı olması gerekir… Ya da, birimin kendindeki, varlığına bahşedilmiş kuvveleri kullanarak, veritabanındaki bilgiler istikametinde, dileklerini gerçekleştirme işlevidir.
—————————————————————————————————–
Knowledge – Will – Power

01:30 For the name Allah references the creator of us and everything in the universe, who knows His infinite qualities with His Aleem name, who wills to see these qualities through His Mureed name, and who observes them with the power denoted by His Qadir name.

03:21 This circulation of Knowledge-Will-Power is formed simultaneously in the brain and is in full circulation at all times.

04:36 This is a fixed system. It does not change. “…Whatever is in the heavens and the earth belongs to Allah (to manifest His Names)… Whether you show what is within your consciousness (your thoughts) or conceal it, Allah will bring you to account for it with the quality of the Name al-Hasib.” (Quran 2:284)

06:07 Prayers and curses are also products of the same mechanism of the brain based on one’s database. Every individual’s experience derives from itself. Hence, every experience is a unique one!

08:08 Indeed, he who deserves will find what he deserves. And if he does not deserve it then it will find the doer!

09:30 Knowledge-Will-Power is an intrinsic mechanism inherent in the human structure!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>