17. Şeytan vasıflı Cinlerin İnsanlara Etkisi – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Evrensel Gerçekler 17. Bölüm – Ahmed Hulusi”

01:00 “İblis”; bir melek değil, cin türünden olan varlığın vasfı, özelliği nedeniyle konulmuş bir isimdir. Yani şeytaniyet vasfına sahip varlıklar olarak, cinlerden söz edilir. Diğer toplumlar cinlere “şeytan” demektedir.

03:00 Şeytanın varlığına bizzat tanık olan bir rahibin bir Fransız dergideki açıklamaları ve şeytanı tarifi. Bu olaylar tamamen cinlerle ilgilidir.

05:45 İnsanların, oldukça önemli bir sayısı bu cinlerin baskısı altındadır. Fakat ne yazık ki, çevrelerindeki diğer insanların kendileriyle alay edeceği korkusuyla da bu konuyu fazla açmazlar. Dolayısıyla olayların boyutları fark edilmez.

07:00 Cinler, farkında olmadan insanların beyinlerini ele geçirerek, insanlara çeşitli şekillerde hükmedebiliyorlar. Cinler insanları nasıl ele geçiriyor?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>