07. Kabir alemi – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Evrensel Gerçekler 7. Bölüm – Ahmed Hulusi”

00:55 Genelde anlatılan şekli ile din deyince hemen aklımıza gelen 5 vakit namaz, abdest, oruç, hac. İyi ama bütün bunlar niçin? neden?

04:08 Kabre diri diri konuyorsunuz, yani aklınız, şuurunuz, idrakınız yerinde olarak…

07:20 Kabir alemine geçen kişilerin yanı sıra birde daha enteresan bir boyutu yaşama söz konusu mesela peygamberlerin, şehitlerin, velilerin kabir aleminde hapis kalmamaları yani kabirden çıkmaları nasıl olur?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>