27. Sistem Kitabı “KUR’ÂN” – If You Knew, What You Missed – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“27. Sistem Kitabı “KUR’ÂN” – If You Knew, What You Missed – Ahmed Hulusi”

05:20 Ortadaki Müslümanlığa bakıp, “İslâm” budur sanan aydınsı canlar! Ya Budizmde çare arıyorlar ya da Hristiyanlıkta İsa’ya tapınma yolunu seçiyorlar…

06:30 Hangi anlayışta olursa olsun kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitap edecek kapsamda bir Kur’ân ve Din güneşi, insanlığın üstünde parlamakta!

08:00 “Yukarıda tanrı yok, boş yere olmayan şeye tapınıp dışardakinden bir şey beklemeyin. ALLÂH adıyla her noktada ve zerrede var olanı dışarda değil kendi varlığınızda, özünüzde, kalbinizde, şuurunuzda, sırrınızda, hafînizde, ahfânızda arayın ve ona erin ki eriyesiniz” demeye çalışan o muhteşem Zâtı bir fark edebilsek!

09:25 Beynimizden başlayıp, doğa kanunları denilen, bedenimizin ve bedenimizin devamı olan ruhumuzun tâbi olduğu kanunları ve çalışma sistemini tanımakla devam eden ve evrensel gerçekleri fark ettiren dışsal yolculuk!

11:30 O muhteşem Bilgi Kitabı’nın kapsadığı zaman üstü gerçeklikleri basîretimizle okuyabilsek ve böylece Kurân’ın “RUHU”na erebilsek!..

16:30 Düzenli ve sistemli bir çalışma ve dahi, ibadet süreci olmaksızın tasavvuf konuşmak, okumak, “hobi” olmaktan öteye gitmez. Felsefe olarak kalır!
Tasavvuf felsefesi okumak, tasavvuf felsefesi yazmak, tasavvuf ehli olmak değildir!
Dünün tekrarı ile dünden öteye gidilmez!

19:30 Her yeni açılım veya oluşumun altında mutlaka yeni bir yaklaşım ve uygulama vardır. Bu bugün de böyledir; yarın da böyle olacaktır!
İstidat ve kabiliyetiniz olsa dahi, klasik uygulama ile klasik verilerin ötesini elde edemezsiniz!
————————————————————————————————
If You Knew, What You Missed

03:03 The visitor observed the crowd in silence and listened patiently, then politely said: “Good on you, my friend, you are doing a great job… May Allah increase your strength and success…

04:49 After sharing this story with you, I would like to draw your attention to the following: An increasing number of Muslims, leaving Islam aside, are looking into Buddhism and other such beliefs, claiming Buddhism is the reality of Sufism and one can attain nirvana by saying “Aum”…

06:35 The truth is the sun of the Quran and Islam shines upon humanity, encompassing and addressing everyone, until the end of time, no matter what their background may be!

07:36 If only we can see the Rasulullah sun, the monument of love who said: “Facilitate, don’t make things hard for yourself, promote love, not hatred”… If only we can see the magnificent man who dedicated his life to saving the eternal lives of people…

08:44 If only we can truly evaluate the Nabi of Allah who said: “If two Muslims draw swords against each other, both the killer and the killed are in hell”…

09:46 If only we can be cleansed from the archaic illusion that ‘everything is confined to what is visible; what is not visible does not exist’!

11:41 If only we could read, through insight, the manual of the universal system; the magnificent Book of Knowledge and its timeless truths!

15:42 New things become apparent coupled with new applications! Old methods cannot yield new products! Every new product is produced by a new method; the new can never be obtained via the old, according to my understanding.

17:15 Shame on us, if we understand and interpret the Holy Book, preserve its authenticity and freshness till doomsday, include feature addresses to that age’s people with the repetition of yesterday, as the people of old times in this day.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>