26. Kandıran Kim? – Do Not Be Fooled! – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“26. Kandıran Kim? – Do Not Be Fooled! – Ahmed Hulusi”

00:30 Kandıran kim? Kah insanın baş düşmanı, kah da vehmimiz. Biri dışarda diğeri içerde. Dışardakinin derdi belli. İnsanın kendinden üstün vasıflarla varoluşunu hazmedemiyor. Eşref-i mahluk olan insanı, hayvaniyet derkesinde yaşatmak istiyor. Nasıl kurtaracağız kendimizi bu beladan?

02:30 Allah Rasulü ve son Nebisinin bildirdiği herşey, insanın bir sistem gerçeğini fark edip, işleyiş mekanizmasını anlayıp, ona göre kendini koruması, takva ve de ona göre kendi hakikatini tanıması içindir. Bu nedenle de bizim takva sahiplerinden yani korunanlardan olmamız için, eüzu çekmek yerine, eüzu okumak gerekir. Eüzu okumak ne demektir?

04:00 “Euzü Billahi mineş şeytanir racim” ne demek?

06:00 Görünmez varlıklar, şeytani özellikli varlıklar nasıl insanları kandırıp, saptırırlar?

07:30 Görünmezlerin bütün amaçları, insanın hakikatine, özüne, kendindeki ilahi kuvvelere, varlığını meydana getiren ismi Allah olanın esmasının kuvvelerine mahrum kalmasını temin etmektir.

10:00 Hakikatindeki ilahi kuvvelere sığınmak nedir? Nasıl olur?

12:20 Burada anlayabildiğimiz yönüyle ve kadarıyla bir çeviri yaptık korunma surelerine konuya açıklık getirmek için. Şimdi bunu topluca ele alalım. Önce Felak suresi…

17:30 Eğer belli çalışmaları yaparak, ruhuna belli kuvveleri yükleyemezsen, bugün Dünya üzerinde bir takım varlıkların elinde oyuncak olduğun gibi, gelecekte de ebediyen onların elinde oyuncak ve onlara yem olursun. Hakikat bilgisi ayrı şeydir, şuur boyutunda onu hissedip yaşamak ayrı şeydir, bedenin hakkını vermek ayrı şeydir.
———————————————————————————————–
Do Not Be Fooled!

01:40 The answer is simple: by READing the ‘Audhu…’ protective prayer. “But we repeat the Audhu a hundred times a day and nothing happens!? What kind of a state is this that even the constant repetition of the Audhu seems to be useless!?”

02:58 The Rasul of Allah (saw) READ the system and wanted us to also be of the READers! Therefore, in order to be among the protected ones we must first be among the READers, not the ‘repeaters’!

05:10 I seek refuge in the forces of the Names and Attributes in my essence pertaining to the One whose name is Allah, from the one who has fallen away from their reality and wants to deceive and misguide me in vengeance of the fact that I have been created with a higher capacity! Thus, to READ the Audhu with this comprehension is the second step…

06:44 Their fundamental principle is to divert man’s attention to external things and prevent him from turning inward to his intrinsic qualities and potentials!

08:25 READing’ on the other hand involves deciphering and decoding the system (sunnatullah) to understand its mechanism, and to output relevant THOUGHT and BEHAVIOUR.

10:08 What does it mean to seek refuge in one’s essential reality? This is revealed in the Kul Audhu prayers…

12:27 In short, by reading these protection prayers we are seeking refuge in the forces of the Names in our essential reality and their ability to become manifest, from all things that are dark (things we don’t perceive and understand) and from the evil of those who are involved in black magic (and who manipulate our brainwaves in this cause) and the negative energy of those who are envious…

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>