78 – Nebe’ Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“78 – Nebe’ Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Neyi sorguluyorlar?

2-) Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?

3-) Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!

4-) Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler!

5-) Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler!

6-) Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı) yapmadık mı?

7-) Dağları (bedendeki organları) da birer kazık!

😎 Sizleri de eşler (bilinç – beden) olarak yarattık.

9-) Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

10-) Geceyi örtü kıldık.

11-) Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık.

12-) Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem – bilinç boyutunuzda) sağlam yedi (semâ) bina ettik.

13-) Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş – akıl) koyduk.

14-) Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzâl ettik.

15-) Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.

16-) İç içe girmiş bahçeler!

17-) Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.

18-) O süreçte Sur’a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.

19-) Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır).

20-) Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).

21-) Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!

22-) Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh’a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!

23-) Çok uzun süre kalıcılar olarak!

24-) Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek!

25-) Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna!

26-) Tam karşılığı olarak yaşamlarının!

27-) Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı!

28-) Varlıklarındaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı!

29-) (Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık!

30-) O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!

31-) Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.

32-) Sulak bahçeler, üzüm bağları… (“Meselül cennetilletiy” uyarısı hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır.)

33-) Yaşıt muhteşem eşler! (Cinsiyet kavramı olmayan şuur yapının hakikatinden gelen Esmâ özelliklerini açığa çıkaracağı muhteşem kapasiteli o boyutun özelliğiyle oluşmuş bedenler. Dişi – erkek ayrımsız! Allâhu âlem. A.H.)

34-) Dolu kadehler!

35-) Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

36-) Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış olmak üzere!

37-) Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân’dır! Hiç kimse O’ndan bir hitaba mâlik değildir.

38-) O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK’il Esmâ hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân’ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.

39-) İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!

40-) Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kişi, ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der “Keşke toprak olsaydım!”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>