91 – Şems Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“91 – Şems Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Andolsun Güneş’e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere);

2-) Onu takip ettiğinde Ay’a,

3-) Onu açığa çıkartan gündüze,

4-) Onu örtüp kaplayan geceye;

5-) Semâya ve onu bina edene;

6-) Arza ve onu yayana;

7-) Nefse (bilince) ve onu düzenleyene;

😎 Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmayı) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki…

9-) Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

10-) Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce – dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

11-) Semud (Sâlih’in toplumu), Nebiyi kabul etmemeleri ile (hakikatlerini ve sistemi) yalanladı.

12-) Onların en şakîsi harekete geçtiğinde,

13-) Allâh Rasûlü onlara dedi ki: “Allâh’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!”

14-) Onu (Allâh Rasûlünü) yalanladılar da onu (dişi deveyi) vahşice öldürdüler! Bunun üzerine Rableri, suçları yüzünden onları toprağa gömdü de orayı düzledi!

15-) Bu sonucun Allâh’ı korkutacak bir yanı da yok!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>