Anladığım İslam – My Understanding of Islam – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“Anladığım İslam – My Understanding of Islam – Ahmed Hulusi”

“Ma Compréhension de l’Islam – Ahmed Hulusi”

00:30 Rasulullah’ı dışlayıp yerleştirmeye çalışılan Kur’an din anlayışı ile İslam’ı anlamak neden mümkün değildir?

05:00 Dünya üzerinde, iki ana farklı yapıda anlaşılan İslâm Dini ve Hz. Muhammed (aleyhisselâm) anlayışı nedir?

08:00 Hakikat ehli denilen zevâtın “İSLÂM” anlayışı nasıldır?

10:00 “HU” “evren içre evrenleri” ilminde ilmiyle bir “nokta”dan yaratmıştır!

11:00 “Alemi Ceberut”; “Âlemi Lâhut”; “Hakikat-i Muhammedî”; “Melekût alemi” ; “salt enerji okyanusu” ; tasavvufta nasıl anlatılmaktadır.

13:00 Çokluk algılamalara dayalı olarak oluşmaktadır.

14:00 Melekut kudret sıfatının ilim sıfatı halinde açığa çıkışıdır.

15:30 Evrende cansız ve şuursuz hiçbir şey yoktur !

16:30 İnsanlık içinde açığa çıkan Rasul ve Nebiler evrensel hakikatı dillendiren zevattır.

17:30 Rasul açığa çıkarılmış yakini bilgi kaynağı anlamındadır.

18:30 Kuran’da geçen “KİTAP” kelimesinin anlamsal karşılığı “bilgi”dir.

20:00 Vahiy meleği, Rasullerin varlıklarında “Bilkuvve” olan meleki özelliğin, ilmin “Bilfiil” aktive oluşudur. Beynin algılama mekanizması bunu dışarıdan meydana gelen bir olay gibi değerlendirmektedir.

23:00 “Ölüm” biyolojik bedenin yaşamının son bulup kişinin “ruh” adı verilen bedeniyle başlayan yeni bir yaşamın adıdır.

24:00 Rasulullah, neden “en muhteşem beyin” ve “sonsuzluğun en muhteşem ruhtur” ve üstünlük yanı nedir?

25:00 “Sünnetullah” denilen “Allah yaratısı sistem ve düzenin” özellikleri nelerdir?

26:30 İsmi Allah olanın en büyük mucizesi beyindir.
……………………………………………………………………………………..
My Understanding of Islam – Ahmed Hulusi

09:04 On the other hand, the understanding of Hadhrat Ali (ra), Abu Bakr (ra) and other enlightened beings with an in-depth acquisition of Islam, who have deciphered the metaphors contained in the Quran, have a totally different take on things.

11:24 Everything that is perceived or not perceived, known or unknown, are the ‘forms of knowledge’ referenced by the qualities of the names in that single point.

13:02 The concepts of relativity and multiplicity are formed as a result of the different compositions of the names of Allah within that point.

15:11 Since every form within the universe is composed of this conscious energy, nothing is inanimate or unconscious in existence! It is only due to the limits of perception that some things are conceived as unconscious or inanimate.

18:48 Many words in the Quran have been mistranslated causing religion to be misconceived as something primitive, pushing many intelligent people away. The time has come to re-question and re-examine these misconceptions!

23:32 Death is the name given to the transition one makes from living with a biological body to living with the spirit body.

25:02 The Quran he disclosed comprises the absolute truth! Based on these truths, mankind is going to exist in another dimension after life on earth, where each person is going to see and live the consequences of his actions on earth, either in suffering or in bliss.

26:35 The biggest miracle of the One whose name is Allah according to my understanding is the brain.

27:33 Man is the servant of Allah who experiences the results of his database, created by Allah, at every instance! Everyone will inevitably live the consequences of his actions.

28:42 In short, those who don’t evaluate the magnificent brain and spirit who taught us about the One whose name is Allah, whatever his excuse may be, will suffer the consequences forever.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>