Tanrı Ulu Mudur? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Tanrı Ulu Mudur? – Ahmed Hulusi”

02:00 Din kelimesi kapsamındaki herşeyin çıkış noktasının hakkıyla anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi “Allah isminin neye işaret ettiğinin” fark edilmesine bağlıdır.

05:30 “Allah alemlerden Ganiyy”dir ayeti vurgusu “evrensellik ve boyutsallık noktasından öteye” dikkatleri yönlendirirken;
“Allah alemlerin Rabbıdır” işareti ile algıladığımız veya algılayamadığımız her zerrede dilediği gibi açığa çıkanın ve kendisi dışında varlık müşahade edilemeyeceği vurgulanmaktadır.

06:30 “String teorisi” ve “Holografik Evren” gerçekliğinin din anlatımındaki yerleri nelerdir?

11:00 Herşey birbirine bir “ara madde!” ile bağlıdır. Gerçekte evren “TEK” bir bütündür “O”nu algılayabilecek “bir göze” veya “bir beyne” veya “bir bilince” veya “bir şuura” veya “bir ilme” göre “ilmi Zatiye” göre!

13:00 Tanrıyı “string” ile “evren” arasında nereye oturtabilirsiniz ki!

15:00 “Hanif” diye tanımlanan grup ile “ateistler” arasındaki fark nedir!

18:00 Her bir birimin derununda “GİZ”li olan “SIR” nedir?

20:00 Ahad, Samed tanımlamalarıyla kendini Rasulullah adı ve kisvesi altında açıklamaktadır !

23:00 Holografik gerçeklik neyi açıklamaktadır?

26:00 İslam neden “tek tanrılı din” değildir?

27:30 Materyalist müslümanlık ile İslam arasındaki muhteşem fark nedir? Tasavvuftaki ‘nokta sırrı’ nedir?

30:00 “Allah alemlerin Rabbidir” işareti ile ne anlatılmaya çalışılmaktadır?

31:00 Rasulullah “İKRA” hükmü ile neyi okumuştur?

33:00 Kabir alemi, sorgu melekleri, kabir azabı, kabir cenneti, kıyamet, mahşer, cehennem, sırat, cennet ile tanımlanan süreç ile ilgili açıklamalar
.
35:00 Neden ibadet etmek durumundayız, yukarıda bir tanrı olmadığına göre?

40:00 Din neden zorlama kabul etmez?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>