Bebek’te Sohbet – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Bebek’te Sohbet – Ahmed Hulusi”

01:00 “Selamu aleykum” sözü hangi şartlar altında ve nasıl, “hello”,”hi”, “selaaammm !” gibi tabirlerden ayrılır. Hakkıyla, Allah Selam`ı üzerinizde tecelli etsin ne demektir?
Cennet yaşamının gerçekleşmesi Allah`ın “Selam“ isminin manasının açığa çıkmasıyla mümkündür!

06:00 “Allah” kelimesi bir isimdir ve bize kendisiyle işaret edilen bir mutlak varlığı fark ettirmek içindir. “Allah ismi” mutlak varlığa Allah tarafından konulan bir isimdir! Kendisi kendisini “Allah ismiyle” isimlendirmiştir.

08:00 Bütün varlıklar Allah`ın ilminde; Allah`ın esmasından var olmuş varlıklardır.

10:30 Bizim algıladığımız ve varlığını kabul ettiğimiz evren, gözün gördüğü milyarlarla galaksi değildir. Biz ancak 4000 – 7000 nanometre dalga boyu arasini görüyoruz ve bu algılamaya göre de milyarlarca galaksi tespit etmişiz. Ya 1000 ila 10000 nanometre arasındaki dalgaları görseydik. Nasıl bir evrenden söz edecektik?

17:00 Allah ismiyle işaret edilen varlığın bir anlık düşüncesinin mahsülü olan bütün bu evren bu evrenin oluştuğu “AN”ın evvelinde ve sonrasında ne “AN”lar ve ne yaratılmış alemler var! Allah derken neden bahsettiğimizin farkında mıyız?

20:00 Düşündüğünü bilmeyen insanların konuştuğuna “laf” denir; o lafların toplamı da “lakırtı”dır.

30:00 Allah`ı tanımak için 18 yaşında yola çıktım ancak geldiğim nokta Allah`ın anlaşılamayacağını idrak etmek oldu ! Bunu ancak `Allahu Ekber` diyerek itiraf etmek gelebildiğim son nokta.

33:00 Evreni kendi dışında bir varlık olmadığı için kendi varlığından var etmiş olan varlığın, Rasulü olmak ne demektir. Kuran Arapça değil “Allahça”dır. Arapçayı mükemmel bilenler henüz Kuran`ı anlamamışlardır.

35:00 Allah`ı yukarıda bir tanrı gibi düşünmek “Şirk” kavramıdır.

45:00 Herkes kendi yapacaklarının sonuçlarını yaşayacağı “mezara diri diri girecek” ve bunun sonrasında da bu şuurlu varlığı sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir.

50:00 Gerçekte sonsuz tekil bir yapı vardir. Biz algılanabildiğimize canlı ; algılayamadığımıza cansız diyoruz. Algılanabilinene madde algılanamayana mana diyoruz. Bu sonsuz tekil yapıda, gerçekte, tek bir akıl; tekbir ilim; tekbir kudret ve tekbir kuvvet vardır !

53:00 Hücre ve atom ayrı şey değildir; içindeki atomik kütleye bileşime göre yapıya hücre adı verilir. Atomik kitle denen beden, esasında ışınsal bir kitledir; kuantsal bir kitledir.

1:16:00 Rasulullah`ın zamanında mecazlarla anlattıkları insanlar tarafından başka türlü yorumlanıp hayali bir din, hayali bir tanrı anlayışına dönüştürülmüştür. İşte bu anlayış müslümanlıktır. Müslümanlık ile İslam Dini ayrı şeylerdir.

1:22:00 Rasul ve Nebiler dışarıdaki bir tanrıdan vahiy almamıştır. Vahiy insanın özündeki meleki güç kanalıyla, kendi zahirine doğrudur.

1:28:00 “Sistemde güçlü güçsüzü yer” mekanizmasını unutmamak gerekiyor. Bizim kuzucuğu kesip pirzola yapmamız gibi geçeceğimiz boyutlarda da güçlü yapılar bize her istediklerini yaptıracaktır.

1:38:00 Spermle yumurtanın bileşiminden 120 gün sonra, bir melek, “ceninde ruhu nefh eder” diye açıklayan Rasulullahın anlatmak istediği, dışarıdan gelen ve bedene giren meleğin ruhu üflemesi değildir. Ruh insanın beyin çekirdeği tarafından ana rahminde üretilir!

1:40:00 Zikrin beyin üzerine etkisi ve mekanizması nedir.

1:43:00 “Ruh çağırma” ve “cin de denılen göze görünmeyen varlıkların” iç yüzü nedir? Kuran`da `semum` ve `maaric` kelimeler’ ne anlama gelmektedir, işlevlerini nasıl ortaya koyuyorlar.

1:53:00 Reenkarnasyon bir masaldır; aldatmacadır. Neden?

1:56:00 “Rasulullahın şefaati” nasıl ortaya çıkar? İbadetlerin iç yüzü nedir? Ruh nasıl güçlendirilir? Nurumuzu ibadet ile güçlendiemezsek kabir alemi ve diğer alemlerde cinlere nasil oyuncak olacağız.

2:03:00 Güneşin içinde yaşayan Zebaniler hakkında bilgimiz var mı? Ölüm sonrası onlarin bulunduğu ortamdan geçececeğimizi duymuş muydunuz!

2:14:00 İçinde bulunduğumuz ve bizi kuşatan halin bir nimet olduğunu hissedip anladığımız andaki halin adıdır “şükür” ! Kelime değil halin adıdır `Şükür`.

Category: Konferanslar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>