Bilge Olan, Sorunları Değerlendirir – Shiva ile Sohbet (A Wise One Uses Trouble) cc

Sri Mooji, Rishikesh’deki yürüyüşü esnasında, kişisel benlikten saf farkındalığa veya Varlığa geçişteki mücadele ile ilgili bazı hoş tefekkürlerini bizlerle paylaşıyor.

Category: Mooji

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>