Deepak Chopra ile Tavşan Deliği – Isaac Newton Önem Taşıyor mu?

Deepak Chopra’yla Tavşan Deliği

çeviri: Esin Tezer
düzenleme: Erkan Ağır
www.okyanusum.com

Isaac Newton Önem Taşıyor mu?
Isaac Newton dünyası sona erdi.
Gözle görünen, maddesel, gözlerinizin önünde olan her şey;
gözle görülmeyen, ruhani ve daha esaslı realiteden doğmuştur.
Geçen yüzyıla kadar, evrenin fiziksel yasaları,
Newton’ın Hareket Yasaları ile çok açık bir şekilde anlatılmıştı.
Algılarımız aracılığıyla olan hemen hemen her şeyi açıkladılar,
ve bizleri batıl itikatların ötesine, ilerlemiş bilim devrine iten bilimsel çağı yarattılar.
Fiziksel maddenin davranışını hesaplayabildiğimiz duyarlılık;
otomobilden jet uçağı motoruna, uzayın dışını keşfetmemize izin veren,
insanları Ay’a ayak bastıran uzay gemilerine ve
Mars gezegenini analiz etmeye kadar her şeye neden olmuştur.
Bu bilimsel prensipler, kesin gözüyle baktığımız teknolojiyi oluşturmada iyi hizmet ettiler.
Bununla birlikte, bilim adamları, yüzyıl önce Kuantum Mekanik matematiği ile
en iyi şekilde tanımlanmış yeni yasaları keşfetmeye başladılar.
Bu yasalara göre, madde evrenin kaynağı, tüm evrenin ham maddelerini
içeren kuantum vakumda veya sıfır nokta enerji alanında bulunmaktadır.
Fakat bir sorun vardır.
Kuantum dünyasının hiçbir özelliği, insan sinir sistemi tarafından direkt olarak algılanamaz.
Bir atom altı parçacığını veya bir olasılık dalgasını şimdiye kadar hiç kimse görmemiştir.
Hal böyleyken, Kuantum Mekanik prensiplerini uygulama;
örneğin transistorları, bilgisayarları,
siber uzayı ve tüm kablosuz cihazlarımız aracılığıyla
iletişim kurduğumuz çeşitli şekilleri,
bugün var olan en başarılı teknolojileri meydana getirmiştir.
Hangi yasalar topluluğu Evreni tanımlayabilir?
Biri Kuantum Mekanik, diğeri de Klasik fizik, bu iki temel yasa topluluğu olabilir mi?
Algısal deneyimin esas hakikat olmadığını anlarsak, sorun çözüme kavuşturulur.
Algısal değişim; zamana bağlıdır, canlı türleri belirlidir ve beynimizin yansımasıdır.
Buna karşılık, esas hakikat zamansızdır,
ve algının farklı biçimleri olarak ortaya çıkan olanaklar alanıdır.
Büyük Hint Vedik geleneğinde, algısal deneyim, MAYA olarak adlandırılır.
Realite yanılsaması ve esas hakikat, en büyük realite, Brahman olarak adlandırılır.
İkisi arasındaki farkı anlama, sadece hayatta kalmamız için önemli değildir;
aynı zamanda, teki parçalara bölme, ayırma ve indirgemecilik yerine,
yeni bir bütünsellik bilimini meydana getirebilir.

Category: Deepak Chopra

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>