Kurân’ı Anlamak İçin Ön Bilgi – Introductory Information To Understanding The Quran – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“Kurân’ı Anlamak İçin Ön Bilgi – Introductory Information To Understanding The Quran – Ahmed Hulusi”

“Information Preliminaire pour la Comprehension du Coran – Ahmed Hulusi”

00:28 Kurân gökteki bir tanrının, yeryüzündeki postacı-peygamberine indirdiği kitap değildir!

02:52 Kurân’ın ruhu ve mesajinı algılamak için basîret ve ilim gözlüğüne ihtiyaç vardır. Gözlüğün camından biri “B” harfi ilmi, diğeri “El AHAD-üs SAMED” ilmidir!

09:00 “ŞİRK” nedir, şirk anlayışından kurtulmak ne demektir?

13:55 Allâh’a “B” harfinin taşıdığı anlam kapsamında iman etmenin anlamı nedir?

17:05 Kurân’ın sırrı Fâtiha’da; Fâtiha’nın sırrı B-ismillâh’ta; B-ismillâh’ın sırrı da “B” harfindedir diyen Hz. Âli`nin, o gün için “sır” kabul edilen, işaretinin gerçeği nedir?

19:20 Cehennem veya cennetin yaşanması ile B-ismillâh’ın sırrı olan “B” uyarısı arasinda nasil bir ilişki vardır?

20:55 Kurân neden bir tarih kitabı, iyi ahlâk kitabı, toplumsal düzen kitabı veya evren bilgisi kitabı değildir.

21:45 İnsan, yaratılış özelliği dolayısıyla neden ölümsüzdür.

23:45 Evren içre evrenler diye tanımlanan yapı, “Holografik Tekil Bilgi – Enerji Okyanusudur”.

25:19 Hz. Ebu Bekir ve Hz. Âli’den beri dillendirilen “Allâh var, gayrı yok!” tanımlamasının aslı nedir?

27:30 Alemler ve içindeki her şey, “yok” iken “El Esmâ” özellikleriyle nasıl “var” olmuştur?

28:20 “El Esmâ ül Hüsnâ” genel hatlarıyla doksan dokuz olarak anlatılmışsa da esas itibarıyla, detaylarıyla sayısızdır.

30:00 Kurân’da geçen “Ceza”, “Herkese hakkı verilir” ve “Allâh’tan korunmak” gibi vurgulamaların gerçeği nedir.

33:30 Kurân’da insana yapılan tekliflerin içyüzü nedir?

34:45 Kurân’da nefsine ya da başkasına zulmetmek ifadeleri ne anlamda kullanılmıştır?
………………………………………………………
Introductory Informatıon To Understandıng The Quran – Ahmed Hulusi

03:16 The former lens is the very first letter of the Quran; the letter B. Its meaning is revealed in Muhammad’s (SAW) words “The part is the same as the whole!” which I have explained in consonance with the Holographic Reality in my book The Observing One.

05:26 As far as we are aware, there are no other works to the likes of this book. Many works have been produced conveying somewhat depthless and perhaps historical narrations of the Quran, rather than reflecting its actual message and soul.

07:52 The essential objective of the Quran is to aid the people to understand and get to know the One denoted by the name Allah, and to safeguard them against the God notion that leads to duality (shirq).

09:33 “Duality is the only offence that Allah will definitely not forgive; everything else may be forgiven if He wishes to!” Those who want to be free of duality are encouraged to believe in the One denoted by the name Allah.

13:44 Chapter 4 (Nisa): 136 verse is revealed to Muhammad (SAW) and is in reference to the believers around him: ‘O you who have believed; Aminu B’illahi’ That is, ‘O you have believed, believe in Allah in accord with the meaning of the B sign.’ What does this mean?

16:38 The invalidity of duality has been made evident right from the very first letter; the letter B, of the first verse (chapter) called the ‘Basmalah.’

20:05 It is impossible to understand the Quran, without first comprehending the purpose, indicated by the Absolute Reality the name Allah denotes, which is based on the Quran itself, and the teachings of the most magnificent human to have ever lived on earth, Muhammad Mustapha (SAW).

27:30 Hence, all the worlds and everything they comprise, which were all once nonexistent have become existent with the qualities of the Names, via this act of observing!

31:55 In the view of the enlightened ones the Quran is a ‘confirmation’ in the appearance of a ‘proposal.’ The BOOK alludes to the KNOWLEDGE pertaining to the Reality and the System (Sunnatullah).

Category: Son Sohpetler

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>