Mustafa Ceceli Sordu, Ahmed Hulusi Yanıtladı #5 – Kuantum Beyin – Your Holographic World

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 –
KUANTUM BEYİN”
Q&A SESSION #5 WITH MUSTAFA CECELI & AHMED HULUSI – Your Holographic World”

00:09 Esma-ül Hüsna’nın bütün özellikleri beyninde mevcut ve her an senden bu esma özellikleri açığa çıkıyor.

00:28 Beni dinliyorsun, algılıyorsun, niçin? Çünkü beyninde Es Semi isminin manası açığa çıkıyor. Potansiyel olarak var olan Es Semi isminin manası açığa çıkıyor, bunun mekanizması çalışıyor ve sen benim söylediklerimi algılıyorsun.

02:43 Şu anda, nasıl, beynimiz mevcut bilgi tabanına göre dışardan gelen çeşitli bilgileri, alıp değerlendirip, ona göre dünyamızı oluşturuyorsa, bu yapı ölümsüz olduğu için, ölüm denen bedeni terketme halini tattıktan sonra da, aynen yaşamı devam ediyor. İşte Baas denen şey bu.

03:26 Kuantum beynin, bilgi topunun veya Esma topunun diyelim, yaşamı bedensiz olarak da artık, madde beyinsiz olarak da devam ediyor. Dolayısıyle, kişi ölmüyor, yani insan ölmüyor, hayvanı ölüyor, bedeni ölüyor.

04:02 Daha sonraki aşamada kendi alemine dönüyor. Dışarıdan mesaj birşey almadığı için, bu alışageldiği 5 duyu kanalları kapandığı için, aynen rüyadaki gibi, onun için uyku ölümün kardeşidir deniyor.

04:23 Aynı şekilde kabir alemi denen yaşama geçiliyor. İşte burada kabire girdiğin zaman sorgu melekleri gelir diye anlatılan olay sizde cereyan ediyor, çünkü o 99 isimden El Hasib ismi de var sizde.

05:33 Beyin o bilgiyi suretlendiriyor hologram dünyanda, aynen şu anda yaşarken ki olduğu gibi, varlıkları görmeye başlıyorsun, ama bu varlıklar bilginin beyninde değerlendirilerek oluşturulduğu, Rabbinin yarattığı varlıklar.

06:01 O kuantum beyin, öbür boyutun dalga boylarını alıp değerlendirmeye başlıyor, aynen şu anda senin beyninin şu yaşadığın boyutun dalga boylarını alıp değerlendirmesi gibi.

06:27 Kabir diye bahsedilen şey, senin hologram dünyan, beynindeki hologram dünyan, mekan değil. Mekan, mezar diye bahsedilendir.

06:40 Gerçekte şu anda da sen kabir alemindesin ve kabir aleminde yaşamın hiç kesintisiz devam edegidecek.

06:51 Daha sonraki aşamada kıyamet denilen aşama var. Dünyanın tümüyle yok olması, bütün o şuur varlıkların yepyeni bir boyutta var olması.

08:08 Kuran hak, Rasullallah’ın bütün söyledikleri mutlak olarak doğru, hepsi gerçek, hepsi yerli yerince, yaşayacağımız olaylar.
————————————————————————————————–
Your Holographic World

01:06 That is, the Names, the composition of the Names is almost like an equalizer, some are little more active, some little less, and as such our behavior is formed. So at every instant it is the divine and the will of the divine that is manifesting through us.

02:18 But only Islam talks about life after death. If this hologram world you speak of isn’t going to end, then can you bring some clarity to the topic of life after death, so we may all benefit.

03:18 That is, the quantum brain, which is a cluster of data or we can call it a cluster of the divine Names, continues its function without the body, without the flesh ‘material’ brain.

04:38 With the activation and manifestation of the Name al-Hasib the phase of questioning one’s self & life will begin: “Was I a believer in Allah? What happened to me now? I came to a new dimension of existence. Perhaps I thought I would never come here but I did.

06:13 Therefore the life to which the Rasul of Allah (saw) refers as, “The grave is either a garden of paradise or a pit of hell” begins to transpire.

07:49 Thus there is a dimension of hell and a dimension of paradise. There are also many figurative and symbolic expressions in regards to paradise, each of them have different meanings, so let’s not go into that now or we’ll digress…

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>