Sistemi Anlamak İçin Temel Bakış Açısı – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Varlığı ve sistemi anlamak için en kolay yol, Tek’ten çoka bakmak sûretiyledir.
– “Dilediğini yaratır…” (42.Şûrâ: 49)
“…Kesinlikle Allâh irade ettiğini yapar.” (22.Hac: 14)
“…Allâh dilediğini yapar!” (14.İbrahiym: 27)
“…Muhakkak ki Allâh kimi dilerse onu hakikate yönlendirir, hidâyet eder.” (22.Hac: 16)
“…Allâh dilediği kimseyi kendi nûruna erdirir!” (24.Nûr: 35)
“Allâh kime hidâyet eder ise, odur hakikate eren!..” (7.A’raf: 178)
“…Allâh dilediğini kendine seçer; kendine yönelenleri de hakikate erdirir!” (42.Şûrâ: 13)
“…İşte bu Allâh’ın fazlıdır ki onu dilediğine verir!..” (57.Hadiyd: 21)

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>