Hadisleri İnkâr Etmeyin! – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Kurân’da ve hadislerde kullanılan kelimeler, metaforlar ve mecazlar olarak kullanılmıştır.
– “Biz arzda halife meydana getireceğiz” âyetindeki arz, yeryüzünde olarak çevrilmiştir. Halbuki arz, insanın bedenini sembolize eder.
– Kurân’daki kelimelerin tevilini-yorumlanmasını bilmeyenler, Kurân ve hadisleri birebir anladıkları için inkâr ederler.
– Kütübi Sitte hadislerini hiçbir zaman inkâr etmeyin. Onların her biri gerçektir, işki tevilini-yorumunu çözebilin!

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>