11. Eski ve Yeni – Out with the Old and in with the New – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“11. Eski ve Yeni – Out with the Old and in with the New – Ahmed Hulusi”

01:55 Her şeyin, kendine göre bir sistem ve düzen içinde meydana geldiğini; bildiğimiz ya da bilemediğimiz bir sebep–sonuç ilişkisi içinde oluştuğunu anlatmaya çalışıyorum. Ne sihirbaz sopası var evrende, ne de sihirli değnek kullanan gökteki bir yıldızda yerleşik tanrı!

03:00 13 Eylül 1963 tarihinde, taklidî anlayışla, hadislerin işaret ettiği zikir ve diğer ibadetleri, İslâm Dini’nin gereklerini uygulamaya başladım. Bu alandaki tüm çalışmalarım, hep sorgulamak şeklinde gelişti o tarihten itibaren… Ne, neden, nasıl?..

05:40 Bu arada bana Allâh’ın “irade” sıfatının adı olan “MÜRİYD” isminin önemi fark ettirildi. İnsanın zayıf noktasının, irade sıfatının beyin açılımında yeterli açığa çıkmamasından kaynaklandığını; bu zayıflığın “Müriyd” isminin beyinde yoğun tekrarlanması suretiyle giderileceğini gördüm.

09:00 Yeni şeyler daima yeni uygulamalar eşliğinde açığa çıkar! Eski uygulamayla yeni şeyler üremez! Benim de yeni uygulamam, yalnızca, bahsettiğim bu isimlerin beyindeki tekrarı konusundaydı! Ve açığa çıkanlar da bu üç ismin anlamları doğrultusundaydı…

12:00 Düzenli ve sistemli bir çalışma ve dahi ibadet süreci olmaksızın tasavvuf konuşmak, okumak, “hobi” olmaktan öteye gitmez. Felsefe olarak kalır! Tasavvuf felsefesi okumak, tasavvuf felsefesi yazmak, tasavvuf ehli olmak değildir! Dünün tekrarı ile dünden öteye gidilmez!

13:35 Ben ne bir şeyhim, mürşidim, ne de izlenesi bir önder; ne de başka bir ünvan veya etiketi olan biri… Ne de başkalarından bir pâye bekleyen biri…

15:25 DİN adı verilmiş olan ALLÂH sistem ve düzeninin, bugüne kadar fark edilmemiş yeni yanlarını ve inceliklerini, sırlarını öğrenmek ve değerlendirmek için de, mutlaka yeni yaklaşımları ve çalışmaları sistemli ve düzenli şekilde sonuç alana kadar yapmak zorunludur kanaatimce!..
——————————————————————————————————
Out with the Old and in with the New

00:19 The farmer had grown accustomed to plowing his fields with his old tractor. He had no complaints. He enjoyed his tractor so much he even performed sophisticated (!) artistic tricks with it…

01:24 The old farmer did not like this warning. “I have been using a tractor for 50 years! I know perfectly well how to use a vehicle! Just give it to me and let me test drive it!”

02:08 There is no magic wand in the hands of a God in space! Life is subject to constant renewal, and at every level will forever be so!

04:59 I began to spend my days in prayer and fasting. There were times when I observed certain spiritual diets that lasted 80–120 days, and times when I spent 4–5 days consecutively fasting (with nothing to eat or drink). There were no practices that I read about or heard of that I didn’t put into practice!

06:58 Whatever knowledge I have acquired in my life, I first applied it to myself and in my own life, then recommended it to those around me.

07:35 My observations showed me that the continual dhikr of these and other Names of Allah resulted in significant changes in people in terms of their perception and comprehension.

08:46 Eventually, I penned some of my knowledge based on these experiences in The Power of Prayer to share it with those who may be interested.

11:20 My genuine intent was to explain to you that new achievements cannot occur via old and tried methods; a new attainment can only be acquired through a new technique. The old can never produce the new!

12:52 The Divine Book sustains its newness and originality until Doomsday, yet appropriately addresses the people of the past according to their time. Shame on us if we still understand and interpret the Quran in respect to the past!

15:24 Religion is the name of Allah’s system. In order to thoroughly discover and evaluate this system, together with all its sublimity and mysteries, one must employ new means in a systematic way!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>