22. Beyin ve Dua – Brain and Prayer – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“22. Beyin ve Dua – Brain and Prayer – Ahmed Hulusi”

00:30 Bugün, bütün ebedi hayatınıza yön verecek, tabii ki Dünya’ya da, bir kuvvenizden söz etmek istiyorum. Duanın gücü! Zikir denilen olayın ne olduğu! Bu bir insan için en önemli olaydır. Çünkü gerek dua ve gerekse zikir, beynin hakkıyla değerlendirilerek kişinin özündeki ilahi kuvveleri açığa çıkarması demektir.

02:00 Allah isimlerini beyninde tekrarladığın zaman, bu isimlerin özelliklerinin beyninde daha da gelişmiş olmasını sağlarsın. Allah’ın “İRADE” sıfatının adı olan “Müriyd” ismini, mesela hergün diyelim ki üç bin defa civarında tekrarladığın zaman; bir kaç ay içinde irade gücünün arttığını görürsün!

03:00 Zikir ve dua olayı tamamıyla teknik bir olaydır; sonuçlarının oluşması da inanca bağlı değildir!

04:00 Zikrin beyindeki işlevinin ne olduğunu dünyada ilk defa Ahmed Hulusi tarafından “İnsan ve Sırları” kitabında yayınlanmıştır. Zikrin sırrı nedir?

05:30 Siz beyninizde belli bir kelimenin anlamını içeren frekansı tekrar ettiğiniz zaman, o frekans o beyin hücrelerinden artarak yayılıyor, nöronlar vasıtasıyla atıl, devrede olmayan diğer hücreleri devreye sokuyor.

06:45 Evrenin oluşumu, Allah tasavvurunun, ilim boyutunun enerjiye ve kuantsal yapıya dönüşümüyle meydana geldiği gibi; insanın bütün istek ve arzuları dahi, bilincin ilim boyutundan kaynaklanan istek ve arzularının beynin yönlendirilmiş dalgalarıyla yoğunlaşması suretiyle meydana gelir.

08:00 Özellikle gece yarısından sonra secde halindeki duanın çok etkili olmasının nedeni nedir?

09:40 Duanın tesirini kesen en önemli güç, gene kişinin kendisinde olan vesvese, vehimdir. Kişide vehim, vesvese ne kadar gerilemişse duası o kadar kesin bir şekilde hızla meydana gelir.

12:40 Geleceğin savaşları telepatik mi olacak !?

14:40 Bu muhteşem sistem, Allah’ın kendi esmasıyla bahsedilen özelliklerle oluşmuş. Bugün olan bir olay belki bundan yüzlerce, binlerce, milyonlarca sene önceki bir oluşumun sonucu olarak meydana geliyor. Anlık olan hiçbir şey yok!

16:00 Beyin, varlığınızı meydana getiren esma terkibinin açığa çıktığı mahaldir. Beynimiz ve evren, birer dalga okyanusudur. Beynin deşifre edilmesi kendisine cennetin kapılarını açar! Nasıl bir mekanizma çalışmaktadır düşündünüz mü?
—————————————————————————————————–
Brain and Prayer

01:44 You were brought into being with the Beautiful Names of Allah and within the awareness of HU. Therefore, the meanings that the beautiful Names of Allah indicate reveal themselves in your brain as your characteristics. When you repeat the Beautiful Names of Allah in your mind, you develop your brain to reveal the capabilities corresponding to these Names better.

02:55 This has worked for many people. Try it and see for yourself! Just keep practicing them continuously for a few months, and you will see the results even if you do not have any belief in their help.

03:55 That DHIKR is a SYSTEM of practice that increases the activity of cellular groups in the brain parallel to the meanings of words given in a list. Further explanation is available in more detail in our book ‘The Power of Prayer’.

05:33 That is, when you repeat the frequency of the meaning of a specific word in your brain, the frequency increases and expands through your brain cells, and makes the other dormant cells active by means of neurons and program them parallel to their frequency.

08:12 Especially after midnight, namely, in the hours when the sun is in the opposite place where you are and the radiation is in the minumum value, praying in the position of prostration is very effective.

10:19 It is a matter of fact that invisible creatures known as devils, jinni, teach and impress very wrong ideas in people through repetition. This deprives people of using the very effective arm of prayer.

12:35 Now, let’s pay attention to an article that was published on the 8th page in the Sabah (a newspaper) on June 11, 199. It was written under the title; ‘Wars of the future will be telepathic’.

17:06 The universe is an ocean of waves. Just like our brain. Our brain is also an ocean of waves. Our brain receives the outer waves, evaluates, decodes, deciphers and attaining meanings to them, and then reveals them in our awareness and consciousness.

19:21 The person who has passed to the next house realizes the eternity and what kind of beings he has to encounter within this eternal universe. This is exactly the same in the barzah, on doomsday (mahshar) and in heaven. The whole humanity will pass through hell with no exception at all. You are not going to hell because of what you did.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>