23. Hac – Pilgrimage (Hajj) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“23. Hac – Pilgrimage (Hajj) – Ahmed Hulusi”

“Pèlerinage (Hajj)”

02:10 Hacc’ın iki hedefi vardır: Tüm günahlardan arınarak sıfırlanmak ve Allah ismiyle işaret edilenin ilmiyle alemlerini seyretmek!

03:00 Hac ile “kul hakkı da dahil olmak” üzere tüm günahlardan kurtulunur, Rasulullah açıklamasına göre. Yaşamı boyunca kişinin bilerek veya bilmeyerek yanlışlardan meydana gelen, beyninde oluşan ve günah adı verilen tüm negatif yük, eksiksiz onun dalga bedenine yani ruhuna yüklenmiştir. Bu negatif yükün tümüyle sıfırlanması, silinmesi Hacc’da mümkün olur.

04:40 Hacc’ın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir çalışma bir eylem bir ibadet olduğuna geçmeden önce, Rasullulah aleyhisselamın üç ana noktaya işaret eden buyruklarından söz edelim…

09:00 Hac neden Arafat’tır? “Hac” ile “Umre” arasındaki fark nedir?

10:00 Bizim müşahademize, Cenab-ı Hakk’ın bize izhar etmiş olduğu ilme göre, insan bedenenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik enerji gibi, Dünya’nın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımı kanalları mevcuttur.

12:00 Bize göre pozitif olarak nitelenen ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olan dalgalara, cemal nuru, daha yüksek frekanslı olanlarına da celal nuru denir. Mesela Mekke’de celal nuru olan yüksek dalgalar güçlü iken, Medine’de cemal nuru denen çok daha sakinleştirici huzur verici dalgalar geçerlidir.

13:00 Çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerif’teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir.

14:00 Kabe çevresinde yapılan her ibadet sırasında yer altından yayılan o celal nurları yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla, beyin kat be kat güçlü dalga üretimi yapmakta, bunu ruha güçlü olarak yüklemekte, hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamaktadır.

16:00 Beytullah’ta veya Hac dönüşü kişilik değişikliklerinin nedeni nedir?

17:10 Bu hac konusunu böyle anlatırken, özellikle birçok insan Hacc’a gitmekten kaçınıyor. Sebep şartlanmalar. Yanlış şartlanmalar insanlarda öyle birşey oluşturmuş ki sanki Hacc’a gidip gelen kişi artık elini teraziye tartıya sürmeyecek, ticaretle uğraşmayacak, odaya kapanıp inzivada yaşayacak…
————————————————————————————————-
Pilgrimage (Hajj)

02:18 Hajj duty is an individual’s personal matter. Fulfilling one of these is compulsory.

03:55 According to Muhammad Mustafa (peace be upon him), all the negative load of a soul called sin will be wiped away and the soul will go back to a state as pure as a new born. Even Rasul of Allah adds and says: ‘If someone is suspicious about whether his sins are forgiven, he would be the greatest sinner on earth.’

06:02 The third significant aspect is, Umrah is the compensation for the sins at the period between itself and the following Umrah. There is no other reward of Hajj Mabrur (Through Hajj to become free of the self) other than Jannah (Heaven). Muslim.

08:25 Allah’s Rasul: ‘When the satan (iblis) knew that Allah honored my prayer and forgave my community, it started to pour soil over its head and yelled ‘I’m exhausted, I’m ruined’. ‘It’s patience, annoyed that I see, makes me smile’ says a hadith from Ibn Maja.

11:15 I want to attract your attention to a significant point. It’s just for us to use positive or negative terms for those channels. We say positive if the energy is beneficial for use and if it is harmful, then we say negative. Yet those waves don’t have any difference like being positive or negative.

12:58 Just like this, the most important center, which works like a power plant as the positive energy lines inside the Earth’s body intersects at the bottom of ‘Kabaa the Magnificent’ in Kabaa and its extension is under Mountain Arafat.

15:38 Anyway, let’s pass this part. Another disclosure of this energy center underneath Beytallah, or this light, is this: Some changes could be seen in people who came and visited Kabaa, by their friends, in just a few days. Some of them started to be quite ill tempered, abrupt, selfish and dominating.

18:13 Are you a lady not veiling your hair? That’s OK. When you feel like it, don’t you cover your head and perform ablution to perform salat? After that, when you’re done, do you uncover your hair and go on your life? Yes. Then perform Hajj like that, perform Umrah like that. It doesn’t matter that you live without veiling your hair.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>