24. Kadir – The Night of Power (Al-Qadr) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“24. Kadir – The Night of Power (Al-Qadr) – Ahmed Hulusi”

01:00 Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayıştaki kandil gecesi ile Allah Rasulu Muhammed Mustafa aleyhisselam merkezli din anlayışına göre “Kadir gecesi” deşifresi arasındaki muhteşem fark nedir.

04:30 Kadr sürecinin yaşandığı “o yokluk karanlığı” – gecesi leyl- 1000 aylık insan ömrü sürecinde yaşanabileceklerden daha hayırlıdır. Bu anlatımla “melek”, “ruh”, “kişinin rabbi” gibi kavramlar ile nelere işaret edilmektedir?

06:15 “Ramazan’da arayın” uyarısına gelelim… Gerçek anlamıyla yaşanan oruç ile, kendinde beşeriyetten arınma ve hakikatini hissetme çabalarını verdiğiniz süreçte, bu hâli yakalamaya çalışın!

07:00 İnsanın bir ömür boyu yaşadıklarından çok daha hayırlı olan bir an (KADR anı) süreç vardır ki; bu süreçte bir şuursal sıçrama veya açılım oluşur , hakikatine ait bilgi, kendisine bir tenezzül, yani “özünden bilincine” doğru açığa çıkar!

10:00 “Tanrının Buyruk Kitabı” diye nitelenen “Kitab”ın, bize göre çok çok farklı “bir SIRLAR KİTABI”, BİLGİ kitabı anlamı ifade ettiğini; “OKU”nması öğrenilmedikçe, nelerden mahrum kalınacağı bilgisini sizlerle paylaşmak için bunları anlatıyorum.

11:00 “Dağ” ismiyle çok büyük ve kuvvetli benlik kavramı özdeşleştirilmiştir insanlarda! Kişinin kendi nefsine tanrılık payesi vermesi “İsmi Allah olan” yanı sıra, nefsini var kabul etmesi uyarısıdır.

13:00 “Eğer inzâl etseydik (bilincinde açığa çıkarsaydık) bu Kurân’ın ihtiva ettiği anlamı) dağ gibi benlik sahibine, (kavrayacağı Hakikatin oluşturacağı) haşyet ile benliği paramparça olmuş görürdün onu!..

16:00 Burada şunu da fark edelim ki… Yaradılış noktasından başlayarak, tüm birimlerin oluşumunda, aynı mertebeler ve boyutlar mevcuttur. Varlık katmanlar şeklinde tüm yaratılmışlarda mevcuttur.

17:00 ALLAH’ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Her kim bunları ihsâ ederse Cennet’e girer… İhsa ne demektir? “İhsa” ezberleyip tekrar etmek değil; bu kelimelerin anlamını bilip, kendinde bulup, ondan sonra da bu kelimelerin anlamını yaşamında yaşamak mı?

19:40 Dinde, sistemde reform yapamazsınız. Reform anlayışınızda olacak. Bugüne kadar yanlış şartlanmalarla edindiğiniz kavramlardan, reform yaparak anlayışınızda, yepyeni bir bakış açısına geçerek o muhteşem insan Allah Rasulu’nün getirdiği o muhteşem bilgi kitabını yeniden değerlendirmeye alın!
—————————————————————————————————-
The Night of Power (Al-Qadr)

02:52 If the angels find a sincere worshipper they ask their Lord “Oh Lord! Shall we give this person al-Qadr?” If God says yes, they bless the person with Qadir, otherwise they move on to the next house.

03:49 According to Rasulullah-centered Islamic understanding, on the other hand, the construal of the Night of Power is as the following…

05:40 The person is in the state of safety free from all that is decreed. This experience lasts until the thought and feeling of self return (rising of the dawn-return to fajr) to the person.

08:05 The moment when he moves from his individual, unitary self (the daylight), to the realization of the darkness of his nonexistence at the One referred to as Allah, and when all the creations loses their being in his eye.

10:48 We still believe the holy Quran is god’s book of demands or a history book! I may be right or wrong in my assessments, however, this is the knowledge passed down to us from what the spiritual masters wrote in their works.

12:41 The Quran is such a magnificent book that even if it descended to a mountain, the mountain would smash into pieces; however, mankind is not aware of it.

14:10 If we consider the meaning of the surah of Ikhlas, which explains the One referred to as Allah, as truth, then what will our subject be?

16:23 The dimension that exists in one individual does exist in the same way in all the other ones.

18:35 Nonexistent is eternally nonexistent; ever-abiding is eternally ever-abiding. And what does the Rasul of Allah say? ‘Whoever embraces this will go to heaven’. In the quotation he doesn’t particularly mention a remark as ‘after the Doomsday’.

19:47 You can’t reform religion or the system. Reform will be in your understanding. By reforming your understanding, we are looking from a completely new point of view instead of through concepts that we have acquired so far through our conditionings and evaluating the magnificent information book that the Rasul of Allah introduced.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>