25. Akıl, İman İçindir! – Faith and Intellect – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“25. Akıl, İman İçindir! – Faith and Intellect – Ahmed Hulusi”

01:00 İster dünya yaşamım olsun, isterse ahirete bakış açım olsun, bunların tamamını “akılcılıkla” yaparım! Ama “İMAN BAHSİ” aklın durduğu yerdir. Rasulullah aleyhisselam bize, İslam adıyla bildirilen sistem ve düzeni, İMAN ESASINA dayalı biçimde nakletmişir. Niçin iman ?

03:00 AKIL, iman içindir! İMAN, özündeki hakikatin olan Allah’ı anlayıp bilebilmen içindir! Akıl her şeyi bir kıyasa sokarak, bir örneğe, bir misale, beş duyunun algılayacağı bir nesneye bağlayarak çözümleme yoluna gider.

04:05 Ama Allah’ı idrak edip, hissedip yaşama konusunda akıl bir şey yapamaz. Orda iman geçerlidir. Aklın acze düştüğü iki yer vardır.

05:30 Müslümanlığı kabul eden, Rasulullah’ı Rasul ve Nebi olarak kabul eden, namaz kılan, oruç tutan, “Rasulullah’ın yanıbaşında yaşayan kişilere”, Bakara suresi 8. ayetiyle, “İnsanların bir kısmı ‘B harfinin işaret ettiği anahtar’ doğrultusunda Allah’a ve geleceğimizin ne olacağı konusunda iman ettik derler ama onlar ‘B sırrına’ dayalı olarak iman etmemişlerdir” denerek ne vurgulanmaktadır?

09:29 Sadece olay “Ben Rasullullah’a inandım, O’nun bildirdiğine iman ettim” demekle bitmiyor iş. O ‘B’ harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda Rasullullah’a iman etmek önemli. Bu imanın getirisi ne?

10:55 “Yüzünü, vechini, şuurunu, bilincini neye döndürürsen döndür, hepsinde Allah’ın vechi yani O’nun isimlerinin manalarının açığa çıkmış hali mevcuttur. Bunu göremiyor musun?” diyor.

12:00 Seni yakan herşeyden senin kurtulabilmen iman ile mümkündür. İnsanın başarı sırrı özündeki Allah’a inanmasındadır.

13:40 İman gücü kadar üstün bir güç yoktur. Çünkü iman edilen şey senin varlığındaki ilahi kuvvelerdir.

14:30 Niçin bütün Hristiyanlık, Yahudi, batı alemleri ileri gittiler, Müslümanlar, İslam alemi geri kaldılar?

15.50 Ama İslam alemi maalesef yıllardır anlatılan yanlış bir tanrı anlayışı dolayısıyla her şeyi yukarkinden bekliyorlar. Ötedekinden bekliyorlar. Göktekinden bekliyorlar ve sırtüstü yatıyorlar.

17.00 Özünüzdekine iman edin. Özünüzdekini tanıyın. Özünüzdeki Allah’ı bilin, anlayın, kavrayın. İşte kurtuluş yolu burasıdır. Başarı yolu burasıdır.

18:00 Kur’an Arapça gelmiştir amma, içindeki sırlar “ALLAHÇA” olarak bildirilmiştir. Allahça’yı öğrenmenin sırrı ile “B sırrı” arasındaki bağlantı ne olabilir?

18:55 Allahça’yı öğrenmeyip, bilmeyip, kabiliyet veya fıtratları elvermediği için bunu fark edemeyenler, olayın şeklinde kalmışlar, olayı din kavgası şekline sokmuşlar, taa olayı terörizme kadar götürmüşlerdir.

19.44 Lütfen Allah Rasulu Muhammed Mustafa (a.s)’ın, o yeryüzüne gelmiş en muhteşem beynin, o yeryüzüne gelmiş en muhteşem ilim çıkaran zatın ne getirdiğini anlamaya, hissetmeye çalışın.
—————————————————————————————————
Faith and Intellect

02:05 While the Rasul of Allah Hazrat Muhammad Mustafa (peace be upon him) told us the system and order, declared as Islam, he did this in accordance with the basics of Islam. Why faith?

03:56 The word ‘reason'(rational faculty) comes from the word ‘ukl’ in Arabic. It means That is, to make a deduction through making a connection between things.

05:18 Although people accepted Muslimism, although they told Rasulullah (peace be upon him) ‘we accept you as the Rasul and Nabi of Allah’ although they performed prayer and fasted, this verse that was revealed to Hazrat Rasullullah is very important. We must think about it carefully.

07:59 Believe in who? Believe in Rasulallah and Allah proclaimed by Rasulallah. But did they really understand Allah that was proclaimed by Rasulallah? The verse shows they didn’t.

10:14 Allah exists in your own souls, being, mind, and consciousness. Can’t you realize this within your insight?

11:58 It writes ‘If my servants ask you about me, I am close to their being’. It is such a certainty that it exists in your being, but you are not aware of it and look for it outside of you.

14:02 If you believe that the meanings of Allah’s names compose your being, essence and you, you can manage anything with the belief you have and the Names that compose your being and that Allah bestowed on you.

17:06 Learn about the Essence in your being. Know, understand and perceive Allah in your essence. This is the way of salvation, success. Trust and belief in Allah will open all the doors to you.

19:44 Please try to understand and feel what the Rasul of Allah Muhammad Mustafa (peace be upon him), the most magnificent mind that has ever lived and revealed the most magnificent knowledge brought.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>