Antalya Konferansı – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Antalya Konferansı – Ahmed Hulusi”

04:00 Tanrı kavrami ile Allah kavramı; İslam dini ile müslümanlık arasındaki çok önemli FARKlar nelerdir?

06:10 Yukarıda bir tanrı olmadığının ispatını bilimsel kanıtlarıyla duymak ister misiniz?

08:00 Birbirimizle eşit miyiz, hiçbir şekilde eşit olmadiğımıza göre Allah’ın `Adl` sıfatı ne şekilde anlaşılabilir?

19:00 “İslamda zorlama var mıdır” konusuna faklı bir bakış.

32:30 “İslam dininde” olmayan zorlama müslümanlıkta vardır !

40:00 Hanifliği ilk yaşayan Hz İbrahim” in genetiğinden gelen Hz Muhammed aleyhisselam ile aynı genetikten gelen biz de “yukarıda tanrı yoktur” diyoruz. Neden?

47:00 İslamı 40 yaş kemali diye düşünürsek, Budizm İslam`ın açıkladığı Allah kavramının cenin halidir!

49.00 Kuran`da “Kul Hu Allahu Ahad” diye geçen “Kul” ifadesinin anlamı “de ki” değil, düşün, anla, idrak et, kavra anlamındadır.

53:00 Tanrıya giden yol dışarıdan, Allah`a giden yol ise özünüzdendir!

58:30 Allah`a tanrı denmesi dilbilgisi yanlışıdır. Neden?

1:07:00 “Allah” ve “Din” adına konuşma hakkı ve yetkisi sadece Rasulullah aleyhisselam’a ait `İDİ` !.

1:12:00 Doğa yasa ve kuralları “Allah sistem ve düzeninin” anlayabildiğimiz kadarıdır.

1:14:00 “Can” dediğimiz “can suyu” dediğimiz şey vücuttaki biyoelektrik enerjidir!.

1:20:00 Bugün yapılması gereken şey din anlayışımızı ve neye, neden, nasıl inanmamız gerektiğini sorgulamaktır.

1:34:00 Zeka tanrıyı inkar ettirirken, akıl Allah`a iman noktasına getirir. Akıl sahibi kişide sorgulama vardır.

1:41:00 Ölüm tadılacak bir şeydir. Ölüm yeni bir boyutta yaşamamıza devam etmek demektir.

1:47:00 İnsan için iki ilim vardır biri din ilmi diğeri ise tıp ilmidir. “Din ilmi” Allah`ın düzen ve sistemini tanıma ilmi iken “tıp ilmi” ise insanın kendini tanımasıdır.

1:50:00 Beyin biyoelektrik enerjiyi dalgasal enerjiye çeviriyor. Ölüm ötesi yaşamımızı devam ettiren bedenimiz beynimizin ürettiği dalgalardan meydana geliyor. Yani ruh dışarıdan bedene giren bir şey değil beyin çekirdeği tarafından üretilmektedir.

2:02:00 Beyin kapasitesini artırabilmek mümkün müdür? Beyin ne kadar çok veri alırsa kapasitesi o kadar yükseliyor.

2:11:00 Zikir namaz oruç gibi ibadet adı altındaki çalışmalar Allah`ın emri değildir. Kuranın teklifidir!

2:16:00 Güneş sistemi, ölüm ötesi yaşam ve cehennem ile ilgili açıklamalar. Biz şu an güneş platformunda yaşıyoruz. Ölüm ötesi yaşama geçince 1 yılımız nasıl 255 milyon yıl olarak devam edecek?

2:25:00 Herkes cehennemden mutlaka geçecektir diye Kuran`daki açıklamalar ne anlama gelmektedir.

Category: Konferanslar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>