Berlin Konferansı – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Berlin Konferansı – Ahmed Hulusi”

03:00 Beyinler nasıl kilitleniyor?

07:00 Kilitlenmiş beyinlerin kilidini nasıl çözebiliriz?

09:00 Toplumsal kilitlenmişliğin dışarıya yansıması “tutuculuk” veya “muhafazakarlık”tır.

11:00 Perde karşımızdakinin üzerinde değil bizim basiretimizdedir. Allah “Veli” lerinin tanınmaması da bu mekanizma ile olmaktadır.

15:00 Kişinin elindekini veya karşısındakini okuyabilmesi için ilk şart geçmiş bilgi birikimini bir yana koyabilmesi ; ikinci iş karşısında misal yollu işaret yollu anlatımlara dikkat etmesi; üçüncü şart ise ben bunu duymuştum okumuştum peşin hükümlülüğünü bırakmaktır.

19:00 “Mehdi Rasul” eskiye döndürücü veya tekrarlayıcı değil; yenileyici yani “Müceddid” olacaktır.

22:30 İslamiyet bu kadar yüce ve kutsal bir din ise niçin müslümanlar dünyanın en geri kalmış toplumları iken islam dışı toplumlar en gelişmiş toplumlarıdır?

29:00 Tanrı kavramına inanmamak ne demektir. Bundan dört bin yıl evvel İbrahim asm da tanrı kavramının olamıyacağını savunarak Hanif bir inanca sahip idi.

33:00 Rasulullah aleyhisselam da 39 yaşına kadar Hanif idi, tanrı tanımazdı ! Ve Risaletinin ilk açıklaması olan “La ilahe” yi dillendirmiştir.

35:00 “B Sırrı” olarak açıklanmaya çalışılan “SIR” nedir.

45:00 İhlas Suresi ile ne anlatılmaktadır.

48:00 İçinde yaşadığımız evren bir dalgalar okyanusudur veya frekans okyanusudur. Bu dalgaların herbiri bir anlam ihtiva etmektedir. Bu olay Din literatüründe Allah`ın isim ve sıfatlarının, alemi meydana getirmesi olarak anlatılmıştır.

53:00 Benim varlığım Allah`ın varlığı ise Cennet, Cehennem, Kulluk nasıl anlaşılmalıdır.

56:00 Ruh diye öncelerde bahsedilen ölüm ötesi yaşam bedenidir; manyetik bedendir.

59:00 Ölümü tatmak diye bahsedilen nedir. “El Bais” ile bu kapsamca neye işaret edilmektedir. Allah isimlerinin hepsi her an yaşanmaktadır.

01:04:00 Kur`an yaşam manuelidir. Açığa çıkarsan da gizlesen de düşüncelerinizden sorumlusunuz diye neye işaret edilmektedir.

01:08:00 Münker Nekir olarak bildiğimiz meleki kuvveler, Allah`ın Hasiyb isminin açığa çıkmasıdır. Yani bizdeki sorgulama melekesinin harekete geçirilmedir.

01:09:00 Allah`ın Sünnetullah ismiyle işaret edilen sistem ve düzeni bizim varlığımızda, beynimizde her an açığa çıkmaktadır.

01:11:00 Bütün insanlar, rasul ve nebiler dahil kabir aleminden kıyametin kopması dünyanın yok olması bütün insanlar istisnasız cehenneme gireceklerdir.

01:14:00 Dünyada sana ulaşmayan `Şefaat` ahirette de ulaşmayacaktır.

01:15:00 Hangi şeyhe, tarikata tabisin sorusu, kabir sorgulamasında yoktur Kur`anın açıklamalarına göre !

01:17:00 Dünyadan ayrılanlar neden “keşke dünyaya dönsek de yapmadıklarımızı yapsak” demektedirler.

01:18:00 Hadise göre “Cehennemde önce Rasul ve Nebiler ve sonra da Velilere kendine inanan insanları oradan çıkartacaklar” diye işaret edilen nedir? Bu nasıl olmaktadır.

01:20:00 Şartlanma ve değer yargıları nasıl oluşur ve fark edilebilinir.

01:30:00 Namaz denilen şey “Besmele”yi fark edip “Fatiha”yı yaşamaktır.

01:32:00 Halife olarak yeryüzünde meydana getirilen insan bunun sonuçlarını nasıl yaşar? Hayatinda neler değişir?

Category: Konferanslar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>