İnsan Ve İnsansıyı Nasıl Ayırdedebiliriz? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– İnsansı bedeninde halifelik şuuru açığa çıktığı zaman, o insansıya biz insan deriz. Fakat bedeni itibarıyla o yine insansıdır.
– Halife; Velî de olsa Rasûl de olsa neticede insan bedeninden açığa çıkan bir ilimdir, bir şuurdur.
– Biz karşımızdakini bedenî yönünden gördüğümüz için, ona göre hüküm vererek ondaki hilafet özelliğini inkâr ederiz.
– Halifelik şuuru ile yaşayanların davranışları farklıdır. İnsansılar bencildir, kendini düşünür. İnsanlar ise önce karşılarındakini düşünürler.

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>