Mustafa Ceceli Sordu, Ahmed Hulusi Yanıtladı #7 – B Sırrı Nedir? – The Letter B

http://ahmedhulusi.org/

“MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 – B SIRRI NEDİR?”
Q&A SESSION #7 WITH MUSTAFA CECELI & AHMED HULUSI – The Letter B”

2:30 Hz. Muhammed tenzih ve teşbihi bir araya getirerek tevhidi oluşturmuş.

3:03 Varlıkta varolan, her isim altında açığa çıkan onun çeşitli Esma özellikleridir, O dur. O kendi kendini seyrediyor, fakat bütün bunlardan da beri, münezzeh, kayda ve sınıra girmeyen bir varlık anlamına.

3:28 Şimdi bu varlıkta, kendisi varolan anlamına olarak, bütün tasavvuf hayatı kurulmuş, işin maneviyat alanı kurulmuş. Buna ilk işaret eden Hz. Ali. Rasulullah tabi ana bilgiyi verdikten sonra ilk işaret eden Hz. Ali.

3:51 Kuranın sırrı Fatihada Fatihanın sırrı Besmelede, Besmelenin sırrı B harfinde, Arapça yazılışıyla ben de o B nin altındaki noktayım diyor.

4:05 Kuranı anlamak için B harfinin manasını anlamak gereklidir. Zaten tasavvufun tamamı yani ister Abdulkadir Geylani olsun, ister Şahı Nakşibendi olsun, ister Hacı Bektaşi Veli olsun, İmamı Caferi Sadık olsun hangi biri, yani işin künhüne, sırrına vakıf olmuş, hangi zatı ele alırsan al, hepsi de bu B sırrını anlayıp, o B harfinin ihtiva ettiği, yani senin varlığın Allah Esmasından ibarettir ve sen yoksun, orda O var, kendi Esmasıyla bütünüyle O var anlayışına dayalı olarak Tasavvuf oluşmuştur, Tasavvufun temeli Vahdettir.

5:08 Varlıkta kimseyi eksik kusurlu hasarlı göremezsin, hoşgörü, hoşgörülükten çıkar Hoş Görü olur, Hoşugörü olur. İşte o zaman gerçek manasıyla Allah sevgisi dediğin şey yaşanır. Bu Allah sevgisini yaşayabilmek, Tevhidsiz mümkün değildir, işte onun için yaratılmışı hoşgörürüm, yaratandan ötürü diyor.

6:08 Etrafın söylediği de kendi yaratılış amacına göre kendisinden açığa çıkandır. Ben varlıkları kişileri itham etmek için varolmadım, yargılamak için varolmadım.

6:40 İşte Tevhid gerçeğiyle anlaşılırsa, gördüğün varlığın onun dilediği gibi bir Esmasının açığa çıkışı olduğunu farkedersen, huzur dünyasına girersin. Kalbin bunda mutmain olursa, ki Kalb kelimesi ile tasavvufta şuur kastedilir esasında. Kalb kelimesi bu yürek değildir, kalb şuurdur. Yani Esma potansiyeli olan şuurdur.

7:16 Şuur Esma potansiyelinin sonucunda açığa çıkar. Orada Allah’a ermek diye bahsedilen olay yaşanır, sen kalkarsın kendisi kalır.
———————————————————————————-
The Letter B

01:04 As known I sang a song about this, a verse that you wrote: “Evident is the Self if only you wish to see, it is only the Self that exists, if only you could erase your identity…” None of these things are irrelevant… Taking all of this into account can you talk a little about the letter B, so that we may all understand what exactly the letter B means.

02:35 The principle of unity points to the reality that He is free from being conditioned by His infinite, limitless manifestations, but that He is no other than those manifestations either, because there is nothing other than Him. This is the understanding of unity.

04:02 In other words to understand the Quran one must understand what is signified by the letter B.

04:45 The foundation of Sufism is Oneness. Whatever the path or name of the school may be, if it lacks Oneness in its foundation then it has nothing to do with Sufism.

05:30 It’s not possible to experience the love of Allah without unity.

06:05 The things people say are also the things that become manifest from them based on their creational purpose.

07:18 Consciousness becomes manifest as a result of the potential of the Names. This is the state which is generally referenced as ‘reaching Allah’, where ‘you’ no longer exist, only He remains!

07:58 I especially noticed that you emphasized the importance of the verse: “Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi” which warns the believers to believe within the scope of the letter B.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>