13. Sünnet-i Rasulullah – The Sunnah of the Rasul of Allah – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“13. Sünnet-i Rasulullah – The Sunnah of the Rasul of Allah – Ahmed Hulusi”

00:30 Kafamizdaki “Allah babamız” , “Rasulullah babamız” anlayışından nasıl kurtulunabilir ve Rasulullah tarafından dillendirilen evrensel gerçekleri nasıl anlayabiliriz?

02:45 İsmi “ALLÂH” olanın yeryüzündeki en büyük mucizesi olan Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ı idrak ve kapsamak, ancak, bizim bu konuda yetersizliğimizi idraktır!

04:25 Gençliğinde “Hanîf” olarak yaşarken tanrı kavramını kabul etmeyen; daha sonra da, yalnızca ismi “ALLÂH” olanı risâleti itibarıyla insanlığa anlatmaya çalışan Muhammed (aleyhisselâm) şu evrensel gerçekle tüm insanlığı uyarıyordu…

06:15 “Sünnet-i Rasûlullâh”a tâbi olmak adına, bize, putperest Kureyş toplumunun âdet ve örfünü uygulatmaya; bunun yanlış olduğunu söyleyince de, bizi sünnet düşmanı göstermeye kalkışanlara gelince…

07:25 Özündeki Allâh Esmâ’sını müşahede edip, Rabbini tanımak; Rabbanî kuvvelerini yaşama geçirmek; “Sünnetullâh”ı müşahede etmek; algılayabildiği evreninde, her an “Sünnetullâh”ın nasıl açığa çıktığını seyretmek gibi çeşitli işlevleri yaşamanın muhatabı olan insanın; hâlâ birbirinin giyim kuşamı ya da sakalı bıyığıyla uğraşması ne kadar hazindir!

09:00 Rasûl, “ALLÂH Rasûlü”dür ve sünneti de “Sünnetullâh”tır! Sünnet-i Rasûl, Sünnet-i ALLÂH’tır! Allâh Rasûlü’nün bağımsız kendine özgü sünneti olmaz!
————————————————————————————————–
The Sunnah of the Rasul of Allah

02:46 “To comprehend and encompass Muhammad Mustapha (saw), the most profound miracle of the One denoted by the name Allah on earth, will only be the comprehension of our inadequacy to do so!”

04:24 Muhammad (saw) was a ‘Hanif’ in his youth, that is, he refused the concept of godhood, and later, with his Risalah, he believed in and advocated only the One denoted by the name Allah, warning people with the universal truth: “Do not make [up in your mind] another deity besides Allah (do not deify your illusory selves)! Lest you find yourself disgraced and forsaken (as a result of your shirq, dualistic understanding, you will be confined to the limits of your ego rather than manifesting the infinite potential of your essence).”(Quran 17:22)

06:12 Some people think I am against the sunnah because I do not believe that complying with the customs and traditions of the idolater Qurayshi community has anything to do with following the sunnah of Rasulullah…

08:12 The Rasul of Allah (saw) merely showed his respect to the customs and traditions of the Qurayshi people and thus complied with them; not because they held any significance to him but because he did not want to disrespect his community. What kind of a mentality advocates these customs as the sunnah of Rasulullah?

09:38 “Nor does he speak from his own inclinations (imagination).” (Quran 53:3) This verse is not only in reference to the Quran; its meaning is not limited to the verses that were revealed to him!

11:21 May Allah help us to understand the true function for which the Rasul of Allah (saw) has been created and grant us the comprehension that the Sunnah of the Rasul of Allah, is the Sunnah of Allah.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>